Ostatní soutěže

Aktuální výsledky umístění našich žáků v okresních soutěžích

školní rok 2001-2002

§ 11/55 - občanská výchova - okresní kolo - 2.místo

Okresní kolo konverzační soutěže v Nj
výsledky

Psaní pod Černou věží 2001
- umístění našich žáků

Talent roku 2001 - umělecká kategorie
- 2.místo - Valčová Lucie

Okresní kolo dějepisné olympiády -

7.místo
Pašková Kateřina
19.místo
Vošta Zdeněk

Matematický korespondenční seminář - umístění našich žáků

Okresní kolo olympiády z českého jazyka - 6.místo
-
Vošta Zdeněk

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Kategorie A
5.místo
Vrba Jaroslav
Kategorie B
4.místo
Skočdopole Jan
Kategorie C
20.místo
Pašková Kateřina

Okresní kolo chemické olympiády - kategorie D

10.místo
Voglová Andreya
17.místo
Dosedla Martin

Ekoolympiáda - 3.ročník

1.místo
Vošta Zdeněk
4.místo
Klečková Zuzana
5.místo
Rutová Andrea

Fyzikální olympiáda - okresní kolo

kategorie E
6.místo
Dosedla Martin
20.místo
Kopřiva Tomáš
kategorie F
5.místo
Vošta Zdeněk
8.místo
Votava Tomáš
17.místo
Kůzl Miroslav

Matematická olympiáda - okresní kolo

Kategorie Z6
1-4.místo
Majerová Lucie
Kategorie Z8
1-5.místo
Vošta Zdeněk
12.-13.místo
Tomeček Aleš
Celkové umístění - 4.místo (ze 16 škol)

Biologická olympiáda - kategorie C - okresní kolo

2.místo
Vošta Zdeněk
4.místo
Klečková Zuzana
5.místo
Rutová Andrea

Biologická olympiáda - kategorie D - okresní kolo
1.místo
Selinger Martin
2.místo
Kubelka Vojtěch

Okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek
Kategorie II.
bronzové pásmo
Peštová Tereza
Kategorie IV.
zlaté pásmo
Tlčimuková Petra

Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků
- kategorie II.stupeň - 6.místo

Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů
- ml.žáci - 10.místo a st.žáci - 9.místo Pythagoriáda - okr. kolo
6.třídy
2.místo
Majerová Lucie
6.místo
Urban Petr
7.třídy
4.místo
Skočdopole Jan
6.místo
Vlk Ondřej

Olympiáda v angl. jazyce - okresní kolo
Kategorie II.A
5.místo
Srbecký Michal
Kategorie I.B
6.místo
Vrbová Anna
Kategorie II.B
7.místo
Svobodová Jindra