1. místo
Kuželky.jpg
Jazykový poznávací zájezd - Vídeň
Školky u nás
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
Školní florbalová liga - 1. stupeň
DRAK - plyšákový den
DRAK - pyžamový den
Hobby horsing - okresní kolo (1. st.)
Karneval 1. tříd

Aktuality ze ZŠ

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/24 děti z Ukrajiny


Více aktualit

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/24


Více aktualit

Den otevřených dveří


Více aktualit


Základní škola MÁJ I

Architektonicky budovy školy navrhl ing. arch. Kubík, stavbu provedly Pozemí stavby České Budějovice. Škola byla slavnostně otevřena 1. září 1988 jako ještě ne zcela dokončená (nedokončená tělocvična, učebna dílen, odborné učebny Ch, F, Př)...PA310295.JPG

Prvním ředitelem školy byl jmenován pan Josef Cícha, který školu řídil do konce školního roku 1990/91. 1. srpna 1991 byla do funkce ředitele školy jmenovaná paní Jindra Kačenová. V roce 1996 byla vybudována střešní nástavba na pavilon I. stupně, která dala škole novou tvář. 1. 8. 2000 byl novým ředitelem školy jmenován Mgr. Antonín Scheichl. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce venkovního sportovního areálu v rámci které bylo vybudováno venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem. 1. 1. 2007 se novým ředitelem školy stal Mgr. Luboš Staněk. Škola patří stále mezi nejmladší v Českých Budějovicích, vznikla zároveň s novým sídlištěm Máj pro 30000 obyvatel na severozápadním okraji města. Stejně jako sídliště nese škola název Máj, konkrétně Máj I. V roce 2012 a 2013 bylo provedeno kompletní zateplení budovy a výměna oken. Nadále dochází k rekonstrukcím a modernizaci školy - klimatizace učeben přístavby, kompletní rekonstrukce soc. zařízení v budově, nové multimediální učebny s interaktivními tabulemi, zámková dlažba na nádvoří školy, rekonstruované tělocvičny a další.


 

Aktuální úspěchy v soutěžích:

  • Okresní kolo Zeměpisné olympiády kat. B - 2. místo - Jan Rejnek
  • Okresní kolo Olympiády z něm. jazyka II. A - 2. místo - Tereza Benedová
  • Okresní kolo Olympiády z něm. jazyka I. A - 4. místo - Adéla Gondeková
  • Okresní kolo Olympiády z angl. jazyka I. A - 6 - 8. místo - Vanda Růžičková
  • O "Pohár primátorky města ČB" - kuželky - 1. místo, celkově za rok 2022 - 2 místo
  • Oblastní kolo v Piškvorkách - 1. a 3. místo školních družstev
  • Republikové finále ve fotbale kategorie Ch-IV - 1. místo - obrovský úspěch
  • Celostátní kolo Matematického klokana (klokánek) - 1. místo - Jaroslav Krejča
  • Krajské kolo Matematického klokana (klokánek) - 1. - 3. místo - Jaroslav Krejča a 4. - 7. místo - Albert Štěpánek
  • Okresní kolo Matematické olympiády Z6 - 8. místo - Petr Vacikar