Fulltextové vyhledávání

Aktuality


Novější 1

Organizace školního roku a průběžné změny (COVID-19)

Datum konání: 1. 9. 2020 - 31. 3. 2021

Organizace školy se bude přizpůsobovat epidemiologické situaci v Českých Budějovicích.

Informace pro krizové řízení - třída pro děti pracovníků pro vybraných profesí

Případné technické problémy on-line výuky řešte s Mgr. Petrem Syrovátkou - syrovatka@zsmaj.cz nebo MT - 775 118 499

26. 1. 2021

 • Předávání pololetního vysvědčení se uskuteční postupně 28. 1. v průběhu dopoledne v areálu školy (mimo budovu) za dodržení bezpečnostních opatření. Účast není povinná a pokud si žák nepřebere vysvědčení 28. 1. osobně, bude mu (na I. stupni zák. zást.) v průběhu dne třídním učitelem zaslána informace o prospěchu el. poštou. Informace o času a místě předávání pro jednotlivé třídy obdržíte od svých třídních učitelů.

25. 1. 2021

 • V pátek 29. 1. jsou Pololetní prázdniny. Z tohoto důvodu je škola uzavřena. V provozu nebude ani žádná ze součástí školy (ŠJ ani ŠD).
 • Jídelníček na týden 1. - 5. 2. (je platný i pro diety).

22. 1. 2021

 • V pondělí 25. 1. se uskuteční pedagogická rada, která zhodnotí práci žáků v tomto pololetí. Práce to byla pro všechny velmi náročná. Myslím však, že jsme úkoly tohoto pololetí společně úspěšně zvládli.
 • Příští týden (25. - 28. 1.) se systém výuky nemění. Stále tak zůstává prezenční výuka 1. tříd, 2. tříd a přípravné třídy. Ostatní třídy pokračují na distanční výuce. O změnách bude vláda jednat příští týden. Pokud k nějakým změnám dojde, budeme vás o nich obratem informovat.

18. 1. 2021

12. 1. 2021

7. 1. 2021

 • Vzhledem k dnešnímu rozhodnutí vlády o prodloužení stávajících opatření vlády do 22. 1. předpokládáme, že i provoz naší školy bude pokračovat ve stávajícím režimu. Prezenční výuka pokračuje od 11. 1. v přípravné třídě a 1. a 2. třídách. Ostatní ročníky pokračují v distanční výuce. Doba je pro všechna obtížná a tak vydržme. Děkujeme za pochopení a pomoc.

6. 1. 2021

4. 1. 2021

30. 12. 2020

 • Časy výdeje jídel do jídlonosičů pro žáky naší školy na distanční výuce: 11.00 - 11.30 hod., 12.20 - 12.30 hod. a 13.10 - 13.30 hod.

27. 12. 2020

 • Informace k organizaci školní docházky od 4. 1. 2021 budeme postupně aktualizovat v průběhu následujícího týdne a rodiče je následně obdrží i od svých třídních učitelů.
 • Prezenčně do školy by měli 4. 1. nastoupit pouze žáci přípravné třídy a 1. a 2. tříd. Žáci 3. - 9. ročníků by se měli vzdělávat distančně. To vše by mělo platit minimálně do 10. 1.
 • Obědy budou žákům 3. - 9. ročníků odhlášeny hromadně. Stravování bude těmto žákům umožněno v určených časech výdejem do jídlonosičů. Znamená to, že si zájemci musí obědy přihlásit. Překontrolujte si prosím přihlášení k pátku 1. 1. 2021.
 • Vařit se bude jedno jídlo.
 • Školní družina by měla fungovat v upraveném režimu.

15. 12. 2020

 • Vánoční prázdniny začínají již 21. 12. Žáci jdou tedy do školy naposledy v letošním roce 2020 v pátek 18. 12. Výuka by měla být po prázdninách zahájena v pondělí 4. 1. 2021. Podrobnosti k zahájení výuky od 4. 1. upřesníme před koncem roku 2020 dle epidemické situace.
 • O Vánočních prázdninách bude škola i všechny její součásti (ŠJ a ŠD) uzavřeny.
 • Pracovní doba: v případě potřeby v pracovních dnech od 9 do 12 hodin MT 607 988 453 (kancelář) nebo tajemnice@zsmaj.cz či reditel@zsmaj.cz. Pevné linky nebudou v provozu.

7. 12. 2020

 • Dnes nastoupila druhá skupina tříd II. stupně. Zatím zvládají bez problémů přechod na prezenční výuku.
 • Změny v přijímacím řízení na střední školy v tomto školním roce.

1. 12. 2020

 • Třídní schůzky Spolku rodičů ZŠ Máj I se v plánovaném termínu 7. 12. konat nebudou. O náhradním termínu budete dle epidemiologické situace včas informováni. Děkujeme za pochopení.
 • Kroužky se do odvolání konat nebudou.

30. 11. 2020

 • Včera vládou vyhlášené změny a posun do stupně 3 neovlivní chod školy. Od příštího pondělí 7. 12.  tak nedojde k žádným významným změnám v organizaci naší školy.
 • Od 7. 12. již bude vařit školní jídelna dva druhy obědů. Jídelníčky jsou zveřejněné na tradičním místě.

25. 11. 2020

 • Časy pro odebrání stravy do jídlonosičů s platností od pondělí 30. 11. jsou 11.00 - 11.30 hod. a 13.45 - 14.00 hod. (platí vždy pouze pro žáky na distanční výuce).

24. 11. 2020

 • Jídelníček na týden 30. 11. - 4. 12. (je platný i pro diety).
 • 30. 11. nastupí do školy na prezenční výuku již celý I. stupeň, všechny 6. a 9. třídy a s nimi 7.F a 8.F
 • Další informace obdržíte v průběhu dnešního dne nebo středy od TU.
 • Obědy přihlásíme všem žákům těchto tříd, kteří se stravují ve školní jídelně. Pokud nebude zájem o stravování, je potřeba obědy odhlásit.

19. 11. 2020

 • Pokud zítra schválí vláda dnešní návrh MŠMT, pak se žáci 3., 4., 5. a 9. tříd vrátí k prezenční výuce ve škole od pondělí 30. 11. Spolu s těmito ročníky se bude vzdělávat vždy polovina žáků 6., 7. a 8. tříd. Tyto třídy II. stupně by se měly střídat vždy po týdnu. Jeden týden prezenční výuka ve škole a jeden týden distanční výuka z domova. Všechny podrobnosti k případnému nástupu těchto žáků do školy obdrží zákonní zástupci na počátku příštího týdne od svých třídních učitelů.
 • Od včerejšího dne jsou ve škole děti v přípravné třídě a žáci 1. a 2. tříd. Nastoupila drtivá většina a je potěšující, že vše zatím funguje a všichni zvládají.
 • V médiích se objevují různé informace o možném nástupu dalších žáků do školy. Počkejme na oficiální vyjádření ministrů školství a zdravotnictví, zda další žáci nastoupí již 23. 11. nebo až 30. 11. V dnešní době se však nedají bohužel vyloučit ani jiné možnosti.
 • Děkujeme všem pochopení a vstřícnost při společném zvládání tohoto náročného období.

16. 11. 2020

 • Jídelníček na týden 23. - 27. 11. (je platný i pro diety).
 • Možnost odebrání stravy pro žáky 3. - 9. tříd od středy 18. 11. je v následujících časech: 11.00 - 11.30 hod., 12.20 - 12.35 hod. a 13.10 - 13.30 hod. Není možné konzumovat stravu ve školní jídelně.
 • Přehled příchodů a vyzvedávání dětí přípr. tř., 1. a 2. tříd od 18. 11. 2020. Provoz školní družiny je od 6 do 17 hodin (platí zatím pouze pro přípr. tř., 1. a 2. třídy). Oddělení ŠD budou zatím v kmenových třídách.

12. 11. 2020

 • Od 18. 11. končí přípravné třídě a žákům 1. a 2. tříd distanční vyučování a vrací se k prezenční výuce ve škole.
 • Žákům př. tř., 1. a 2. tříd budou obědy v pondělí dopoledne automaticky přihlášeny. Pokud nebude zájem o stravování, musí zák. zástupci následně obědy odhlásit.
 • Od 18. 11. nebude žákům 3. – 9. ročníků bohužel umožněna konzumace obědů ve školní jídelně. Pokud žáci chtějí odebírat dotovanou stravu ve školní jídelně, musí si v určených časech odebrat jídlo do jídlonosičů nebo jiných nádob k tomu určených. Časy upřesníme v pondělí dopoledne.
 • Školní družina bude v provozu ve speciálním režimu. Informace upřesníme také v pondělí dopoledne.

11. 11. 2020

 • Dle dnešního vyhlášení vlády se jeví velmi pravděpodobný nástup žáků 1. a 2. tříd do školy od středy 18. 11. Počkáme však na konečné rozhodnutí, po pátečním jednání vlády. To bychom měli od MŠMT obdržet i organizační pokyny (snad do pondělí 16. 11.). Další upřesňující informace budeme postupně přidávat. Doufáme, že se žáci do školy opravdu co nejdříve vrátí. Děkujeme všem za pomoc a pochopení.

9. 11. 2020

 • Jídelníček na týden 16. - 20. 11. (je platný i pro diety).
 • Ředitelské volno, které bylo původně vyhlášeno na 16. 11. se neuskuteční a distanční výuka bude probíhat i v tento den.

3. 11. 2020

30. 10. 2020

 • Od pondělí 2. 11. bude pokračovat výuka formou výuky distanční. Škola zůstává dále uzavřená.
 • Školní jídelna bude i nadále poskytovat žákům obědy. Připomínáme, že pokud se žáci chtějí stravovat, je potřeba obědy přihlásit. 
 • Pracovní doba v kanceláři školy bude každý den od 8 do 14 hodin. Prosíme především o elektronickou komunikaci (tajemnice@zsmaj.cz) nebo telefonickou (385 103 200).

26. 10. 2020

22. 10. 2020

 • V termínu 26. - 30. 10. bude škola uzavřena. Komunikaci prosíme v elektronické podobě (tajemnice@zsmaj.cz nebo reditel@zsmaj.cz). Děkujeme za pochopení.

21. 10. 2020

 • Školní jídelna do konce týdne funguje dle stávajících podmínek.

16. 10. 2020

15. 10. 2020

 • Tisková zpráva MPSV o ošetřovném.
 • Videonávod na připojení k on-line hodině v prostředí Microsoft Teams (možná jste již dostali e-mailem od vašich TU).

14. 10. 2020

 • Jídelníček na týden 19. - 23. 10.
 • Dnes jsme zahájili distanční výuku. On-line výuka 4. - 9. tříd začne od pondělí. Rozvrhy připravujeme.

13. 10. 2020

 • Jídelníček do konce tohoto týdne.
 • Dle sdělení OSSZ ČB bude v nejbližší době vydán nový tiskopis na "Ošetřovné", který bude zveřejněn na jejich stránkách. Stránky OSSZ budeme sledovat i my a následně umístíme na naše stránky odkaz.
 • Školní jídelna zatím bude vařit (1 jídlo) a umožní žákům stravování (ne do jídlonosičů). Obědy budou žákům 1. – 5. tříd odhlášeny, a pokud se budou tito žáci stravovat, je potřeba je přihlásit. Ostatní žáci (II. stupeň) si musí odhlásit obědy sami.
 • Časy pro stravování jednotlivých ročníků jsou určeny následovně:
  • 1. – 5. třídy 11. 30 – 12. 15 hod.,
  • 6. a 7. třídy 12. 15 – 12. 45 hod.(pokud bude mít třída v tomto čase on-line výuku může jít s další skupinou),
  • 8. a 9. třídy 12. 45 – 13. 30 hod.
 • Informace k ošetřovnému (staženo ze stránek MPSV).
 • Problém je stále se školním stravováním. MŠMT stále jedná co se stravováním ve školních jídelnách. Nějak se na ně zapomnělo, ..... co dodat. Prý dnes obdržíme informaci.

12. 10. 2020

 • Po tiskové konferenci vlády:
  • Všechny informace jsou velmi čerstvé a tak jsou zatím bez potřebných detailů.
  • Od středy 14. 10. přechází všichni žáci školy na distanční výuku. Ta by měla být snad pouze do 23. 10., neboť pak navazují "prodloužené podzimní prázdniny". V provozu nebude školní družina.
  • Dle metodického doporučení MŠMT, by žáci vzdělávající se distanční výukou, měli mít možnost se stravovat ve školní jídelně. Toto opatření je však potřeba vyřešit v průběhu zítřejšího dopoledne se zřizovatelem a KHS.
  • V průběhu dne se pokusíme zjistit i podmínky pro čerpání ošetřovného pro rodiče.
  • Zítra budeme na těchto stránkách všechny informace postupně aktualizovat a obdržíte je následně i od třídních učitelů.
 • Děkujeme za trpělivost a pochopení a věříme, že vše společně opět úspěšně zvládneme.
 • Informace v médiích o uzavření škol od středy není stále oficiální i když pravděpodobná. Musíme počkat na oficiální vyjádření vlády. Pokud by k uzavření škol od středy opravdu došlo, budeme zák. zástupce v průběhu dneška či zítřka informovat o dalším postupu.

9. 10. 2020

 • Dnes budeme průběžně aktualizovat úpravy chodu školy.

 • Systém stravování žáků na distanční výuce (týden 12. - 16. 10.) bude ve školní jídelně, a to při dodržení následujících pravidel (prosíme o jejich respektování):
  • Žáci se budou stravovat u vyhrazených stolů v určeném čase.
  • Žáci 8. ročníků se budou stravovat v době 12.00 - 12. 30 hod.
  • Žáci 9. ročníků se budou stravovat v době 12.55 - 13. 30 hod.
 • Škola nebude v tomto období (12. - 30. 10.) organizovat žádnou zájmovou činnost (kroužky).
 • V termínu 26. - 30. 10. budou "prodloužené" podzimní prázdniny. Škola bude včetně všech součástí (ŠJ a ŠD) uzavřena.
 • Od pondělí 12. 10. zůstávají na distanční výuce (doma) 8. a 9. třídy. Pro žáky 6. a 7. tříd pokračuje výuka stejně jako v tomto týdnu.
 • Od pondělí 19. 10. zůstávají na distanční výuce (doma) 6. a 7. třídy. Pro žáky 8. a 9. tříd bude probíhat výuka ve škole.
 • Žáci na distanční výuce se mohou žáci stravovat ve školní jídelně. Pokud se nebudou stravovat, musí si dnes do 12 hodin odhlásit obědy. Systém stravování řešíme KHS (jestli ve škole či do jídlonosičů).

8. 10. 2020

 • Po dnešní tiskové konferenci vlády k opatřením na snížení výskytu nákazy COVID-19 připravujeme opatření s platností od pondělí 12. 10. Nemáme zatím oficiální vyjádření MŠMT, takže vše je  zatím pouze orientační.

  • Potvrzeno. Již zítra se neuskuteční výuka plavání.
  • První stupeň pokračuje ve stávajícím režimu, a v provozu zůstává i školní družina a školní jídelna.
  • Problémem na I. stupni bude pravděpodobně organizace plaveckého výcviku ve 2. a 3. třídách.
  • Od pondělí 12. 10. nebudou organizovány žádné kroužky a jiné mimoškolní aktivity .
  • Zatím předpokládáme, že od pondělí by výuku ve škole měli žáci 6. a 7. tříd a žáci 8. a 9. tříd by přešli na distanční vzdělávání. Po týdnu (tedy od 19. 10.) by se skupiny prostřídaly a do školy by chodili žáci 8. a 9. tříd a žáci 6. a 7. tříd by přešli na distanční výuku. Formu upřesníme zítra ve škole.
  • V termínu od 24. 10. do 1. 11. by měly být prodloužené podzimní prázdniny.
  • Stravování ve školní jídelně je umožněno i žákům, kteří se vzdělávají distančně. Pokud se tedy nebudou žáci při distanční výuce stravovat ve školní jídelně, je potřeba, aby si obědy sami odhlásili.
  • Sledujte prosím v průběhu zítřejšího dopoledne tento web, kde budeme postupně informace upřesňovat. Děkujeme za pochopení.

7. 10. 2020

 • Informace o nákaze ve škole. K dnešnímu dni máme jednoho žáka 6. ročníku pozitivního na COVID-19. Tento žák není již od minulého týdne ve škole. Po konzultaci s KHS v Českých Budějovicích a s přihlédnutím k opatřením ve škole, přistupujeme k následujícím krokům. Část třídy se přesouvá do karantény z důvodu přímého kontaktu bez roušek, ke kterému došlo mimo školu. Zintenzivní se dezinfekce prostor, které žáci využívají. Jedná se v této době bohužel o situaci, která trápí více škol a to i v Českých Budějovicích. Děkujeme za pochopení.

1. 10. 2020

 • Vzhledem ke včerejšímu jednání vlády o opatřeních ke zpomalení šíření nákazy COVID-19 a vyhlášení nouzového stavu čekáme na upřesnění od nadřízených orgánů. Oba stupně školy by však měly fungovat. Podrobnosti ohledně opatření pro ZŠ budeme v průběhu dne upřesňovat.

 • Školní jídelna a školní družina fungují dále v současném režimu.
 • Na I. stupni se nic nemění. Výuka bude probíhat dle současných pravidel.
 • Všechna následující opatření by zatím měla trvat 14 dní (do 18. 10. 2020).
 • Na II. stupni dochází ke změnám při výuce Hv a Tv. Výuka bude i nadále probíhat. Při výuce těchto předmětů je potřeba mít od pondělí roušku. Na hodinách Hv se nebude zpívat a výuka se zaměří na teorii a poslech. Bude probíhat i výuka Tv náhradním způsobem. Při pobytu venku (dle počasí - procházky) nejsou roušky nutné. Při pobytu ve škole výuka s rouškami.
 • Na toto období bude také pozastaven nebo omezen provoz některých kroužků. Informace obrží rodiče do zítřka od vedoucích kroužků. Zatím se s jistotou posouvá zahájení kroužků florbalu na týden 19. - 23. 10. To znamená, že se zatím v příštích 14 dnech kroužky florbalu konat nebudou

23. 9. 2020

 • Oficiální vyjádření KHS Jč. kraje k používání ochranných prostředků dýchacích cest v budovách škol a školských zařízení – ochranný štít

  "Ochranný štít je možné použít jako ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) u pedagogů při výuce za katedrou ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od žáků a také u žáků, ale pouze při výuce v lavici, kdy se žáci nepohybují v ostatních vnitřních společných prostorách školy (prevence úrazů)."

22. 9. 2020

 • Ředitelské volno v pátek 25.9. pravděpodobně vyhlašovat nebudeme. Situace je v tomto okamžiku ve škole stabilizovaná bez pozitivních případů. Je potřeba dohnat látku z předchozího období a tak je každý den výuky velmi potřebný.
 • ŠOP by již měla fungovat bez problémů.
 • Včerejších třídních schůzek se zúčastnili zákonní zástupci 482 našich žáků (tj, 72%). Děkujeme za účast.

21. 9. 2020

 • Problém se ŠOP - uvádíme vyjádření provozovatele programu:

   "Finance, které rodiče poslali, jsou samozřejmě na účtě školy v pořádku, pouze aktuálně není funkční Náhled na tento výpis. " 

  "V současné době řešíme aktualizaci Školní online pokladny. Systém nahrávání výpisů je momentálně nedostupný.
  Rodiče uvidí své prostředky zaslané škole ihned po této aktualizaci. O průběhu Vás budeme informovat.
  Děkujeme za pochopení         Školní program"

17. 9. 2020

 • POZOR ZMĚNA - od zítřka 18. 9. jsou roušky pro žáky povinné na II. stupni i ve třídách a to jak o přestávkách tak při výuce. Čekáme na potvrzení z nadřízených orgánů, ale je potřeba se připravit. Prosím o pomoc i zák. zástupce, aby dětem vysvětlili tuto nutnost. Jde především o to, aby škola mohla fungovat a Vám nepřibyly starosti v případě následného uzavření školy.
 • Pondělní třídní schůzky 21. 9. zatím platí. Prosíme o účast vždy jednoho zák. zástupce. Roušky a dezinfekce jsou povinné.
 • Všechny osoby se po ukončení karantény vrátily do školy s negativními výsledky testů.

16. 9. 2020

 • Omlouváme se rodičům za špatnou funkčnost "Školní online pokladny". Nezobrazují se Vámi poslané peníze na účtu žáka. Řešíme tuto situaci s poskytovatelem programu. Pracují na tom, ale do konce týdne prý nebude bohužel program plně funkční. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

11. 9. 2020

 • Opakují se situace, kdy do školy přijde žák nastydlý nebo nemocný, kterého musíme následně dle manuálu MŠMT umístit do izolace. Prosíme tedy, aby rodiče ráno překontrolovali zdravotní stav svých dětí a ušetřili tak komplikace sobě i nám. Nikdo další zatím nebyl pozitivní. Děkujeme za pochopení.

10. 9. 2020

 • Organizační změny ministerstev platné od dnešního dne související z nákazou COVID-19 nás nepostihnou. Pokračujeme nadále v systému, který jsme nastolili v pondělí 7. 9.
 • Rodiče a zákonné zástupce prosím o zajištění minimálně dvou roušek pro žáka na každý den a případně sáčku na jejich odkládání. Roušky se totiž "ztrácejí" nebo poškozují. Děkujeme za pomoc.

7. 9. 2020

 • Termín třídních schůzek se posouvá o tyden. Třídní schůzky by se tedy měly uskutečnit 21. 9.
 • Situaci zvládáme i s přispěním drtivé většiny rodičů velmi dobře. Děkujeme.
 • Problematické prostory byly o víkendu čištěny ozónem.
 • Pokud žák není nemocen, je povinností zákonného zástupce poslat žáka, který plní povinnou školní docházku, do školy.

6. 9. 2020

 • Ve škole ZŠ Máj I je jeden potvrzený případ nákazou COVID-19. Postižená osoba nemá žádné příznaky, takže se po konzultaci s KHS Jč. kraje jedná o mírné nebezpečí pro ostatní. Vyučující a třída jsou od pondělí 7. 9. v karanténě.
 • Pro ostatní žáky a pracovníky je od pondělí z preventivních důvodů povinnost používat ve společných prostorách (WC, chodby, jídelna - pokud se osoby u stolu nestravují) ochranu úst a nosu (respirátory, roušky nebo štíty). Na dobu výuky a pobyt ve třídě se toto opatření nevztahuje i když tuto ochranu stále doporučujeme.
 • Prosíme rodiče o zachování klidu, situaci průběžně konzultujeme KHS a případná další opatření či informace obdržíte od svých TU. Případně budou zveřejněny na tomto místě.

27. 8. 2020

 • Předpokládané ukončení výuky 1. září:
  • Přípravná třída a 1. třídy - 8. 45 hod.
  • 2. a 3. třídy - 9. 15 hod.
  • 4. a 5. třídy - 9. 30 hod.
  • 6. a 7. třídy - 9. 40 hod.
  • 8. a 9. třídy - 10.00 hod.
 • Obědy se vydávají 1. září od 9 do 10. 45 hodin.
 • Příloha školního řádu pro rodiče a žáky související se změnami v organizací školy ve školním roce 2020/21.

26. 8. 2020

 • Školní jídelna bude v prvním týdnu vařit pouze jedno jídlo. Následně se pak pokusíme od 7. 9. vařit jídla dvě. Situace se při organizaci vydávání obědů komplikuje změnami, které by měly zajistit dodržování protiepidemiologických nařízení a doporučení a tím ochránit zdraví vašich dětí. Je tedy možné, že v průběhu školního roku se bude opět vařit jen jedno jídlo (doufáme, že to nebude potřeba).
 • Školní kroužky zahájí svoji činnost pravděpodobně od října.

24. 8. 2020

 • Od 1. 9. 2020 bude návštěvám (i zákonným zástupcům) umožněn vstup do budovy školy pouze s rouškou (nebo jiným zakrytím dýchacích cest) a po dezinfekci rukou u vstupu do budovy (vrátnice).
  Doufám, že Vás toto opatření nebude příliš zatěžovat, neboť se snažíme chránit Vaše děti.
 • 1. 9. bude umožněn vstup rodičům doprovázejícím žáky 1. tříd při dodržení výše uvedených pravidel a to pouze jednomu zákonnému zástupci každého žáka. Je to pro děti výjimečný den, ale jejich zdraví je i pro nás na prvním místě.
  Následné doprovázení těchto žáků bude umožněno do prostoru šaten pouze do 4. 9.
  Rodičům doprovázejícím žáky ostatních ročníků vstup do budovy umožněn nebude.
  Děkujeme za pochopení.

Zahájení nového školního roku 2020/2021 se uskuteční v úterý 1. 9. tradičně od 8 hodin.

Případné další podrobnosti dodáme.


Publikováno 19. 8. 2020 13:08

Ředitelské volno nebude

Datum konání: 16. 11. 2020

Ředitelské volno, které bylo vyhlášeno na 16. 11. se neuskuteční.

Za případné komplikace se předem omlouváme.


Publikováno 25. 9. 2020 10:37

Přijmeme kuchařku do školní kuchyně

Datum konání: 14. 9. 2020 - 30. 11. 2020

Přijmeme od 14. 10. 2020 na HPP kuchařku do školní kuchyně. Podmínkou výuční list v oboru.

 

Informace u vedoucí školní jídelny pí. Jany Majerové (MT 775 037 391, jidelna@zsmaj.cz).


Publikováno 17. 6. 2020 10:45

Třídní schůzky Spolku rodičů

Datum konání: 21. 9. 2020

Jednání hlavního výboru Spolku rodičů ZŠ Máj I a třídní schůzky se posouvá na 21. 9. v tradičních časech a to od 15. 45 hod. hlavní výbor a od 16.30 hod. třídní schůzky.

S termínem třídních schůzek se současně posouvá i termín informační schůzky k jazykovým kuzům Cambridge English na naší škole (čas 17. 15 hod. zůstává).

O organizaci a dalších podrobnostech Vás budeme na tomto místě informovat.

Omlouváme se za možné komplikace, ale považujeme toto řešení v současné situaci za optimální pro všechny.


Děkujeme za pochopení

 


Publikováno 24. 8. 2020 13:21

Karanténa ZŠ

Datum konání: 10. 3. 2020 - 26. 6. 2020

Kontakty na školu v dopoledních hodinách (8.30 - 11.30 hodin): tel. 385 103 200, MT 607 988 453 nebo školní e-maily průběžně.

22. 6. 2020

 • Ve školní on-line pokladně jsou již zavedeny nové třídy 0.A, 0.B, 0.C a 5.F (od září 1. A,B,C a 6.F). Je možné provádět registrace. Děkujeme za pomoc.

18. 6. 2020

 • Prosíme rodiče našich budoucích prvňáčků, aby byli trpěliví s registrací do školní on-line pokladny. Seznamy jsme odeslali a nyní čekáme, než je firma zadá do systému. Děkujeme za trpělivost.

16. 6. 2020

 • Vydávání vysvědčení se uskuteční 26. 6. klasickým způsobem ve třídách bez omezení počtu žáků. Umožňuje nám to včerejší rozhodnutí MŠMT. Podmínkou přítomnosti ve škole bude vyplněné čestné prohlášení. Pokud si žáci vysvědčení nevyzvednou 26. 6., bude následně k vyzvednutí v kanceláři školy o prázdninách v úředních dnech (středa 9 - 11 hodin).
 • Obědy bude možné odhlašovat na poslední dny tohoto školního roku do úterý 23. 6. do 12 hodin.
 • Další informace k organizaci závěru školního roku obdržíte od svých třídních učitelů.
 • Vzhledem k tomu, že žáci dostávají výsledky přijímacího řízení a někteří nejsou bohužel přijati přidávám odkaz na stránky výchovného poradce s informacemi o dalším postupu.

5. 6. 2020

 • Od pondělí je připraven rozvrh pro žáky II. stupně. Jsou v něm uvedeny konzultační hodiny, třídnické hodiny i on-line výuka. Stravování pro žáky II. stupně nemůže být bohužel z organizačních důvodů zajištěno.
 • Připravujeme fotografování třídních kolektivů. Fotografování by se mělo uskutečnit v pátek 12. 6. Informace k organizaci obdržíte od svých třídních učitelů.

29. 5. 2020

 • Informace pro rodiče žáků II. stupně k případné účasti jejich dětí ve škole po 8. 6. 2020 - dokument. Další informace budeme postupně aktualizovat dle vývoje epidemiologické situace a rodiče je obdrží od svých TU. Tyto informace budeme stále zveřejňovat i zde na školním webu.
 • Rozvrh on-line výuky pro 5. - 9. třídy s platností od 1. 6.
 • Čestné prohlášení, které musí vyplnit každý rodič žáka II. stupně, jehož dítě bude docházet do školy po 8. 6. (od rodičů žáků I. stupně již máme).

28. 5. 2020

 • Připravujeme formu případné účasti žáků II. stupně ve škole do konce školního roku od 8. 6. Další informace zveřejníme s předstihem na této stránce.
 • Aktuální výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení - stránky ČSSZ.

27. 5. 2020

 • Od pondělí 25. 5. chodí naší do školy 197 žáků I. stupně (55% žáků I. stupně).
 • Podmínky nároku na ošetřovné do konce června - stránky MPSV.
 • Třídní schůzka rodičů našich budoucích prvňáčků se uskuteční pravděpodobně 15. 6. O podrobnostech budete následně informováni.

22. 5. 2020

 • Od pondělí 25. 5. nastupují ve speciálním režimu žáci I. stupně. Přihlášeno je skoro 200 žáků.
 • Od pondělí 25. 5. se také mění rozvrh výuky žáků 9. tříd připravujících se na přijímací zkoušky. Výuka bude probíhat v úterý, středu a čtvrtek ve třech vyučovacích hodinách.
 • Na stránkách školní jídelny je aktualizovaný jídelníček do konce školního roku.
 • Od pondělí 25. 5. chodí naší do školy 197 žáků I. stupně (55% žáků I. stupně).
 • Podmínky nároku na ošetřovné do konce června - stránky MPSV.
 • Třídní schůzka rodičů našich budoucích prvňáčků se uskuteční pravděpodobně 15. 6. O podrobnostech budete následně informováni.

18. 5. 2020

 • Finišujeme v přípravách na nástup žáků I. stupně do školy (od 25. 5.). 
 • Poučení žáků o dodržování bezpečnosti a hygieny ve škole - příloha Školního řádu ZŠ Máj I (schváleno Školskou radou ZŠ Máj I k 11. 5. 2020).

13. 5. 2020

 • Pro rodiče OSVČ, kteří žádají "Ošetřovné" nastala změna. V potvrzení o uzavření školy musí být i jméno dítěte, takže si každý musí požádat jako je to u ošetřovného. 
 • V pondělí se rozjela výuka žáků 9. tříd (příprava na přijímací zkoušky). Každý den dochází kolem 30 žáků.

7. 5. 2020

 • Rozvrh on-line výuky a další období od 11. 5.
 • Informace MŠMT o organizaci výuky po 11. 5. 2020 - dokument.
 • Informace k přijímacím zkouškám na střední školy a maturitám v roce 2020 - stránky MŠMT.

6. 5. 2020

4. 5. 2020

 • Seznam zatím přijatých žáků z obvodu ZŠ Máj I.
 • Informace k nástupu žáků 9. tříd a I. stupně budeme postupně upřesňovat a rodiče je obdrží vždy s předstihem od svých třídních učitelů. Vše se bude odvíjet od počtu žáků přihlášených k přímé výuce. Budeme samozřejmě přihlížet, pokud to bude možné, i k požadavkům rodičů a ped. pracovníků. Situace je pro nás všechny nová a tak se některé věci musí bohužel průběžně měnit. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

2. 5. 2020

 • Dne jsme obdrželi metodiku MŠMT k realizaci výuky v 9. třídách a na I. stupni ve škole. Musíme ještě dopracovat informační dopis pro rodiče k organizaci výuky na naší škole. Tyto dopisy obdrží rodiče zítra nebo v pondělí e-mailem od svých třídních učitelů včetně čestného prohlášení

30. 4. 2020

 • Připravujeme se na výuku žáků 9. tříd ve škole a to od 11. 5. (dnešní rozhodnutí vlády). V neděli nebo počátkem příštího týdne obdržíte od svých třídních učitelů e-mailem informační dopis (bude ke stažení i zde). 

29. 4. 2020

27. 4. 2020

26. 4. 2020

24. 4. 2020

 • Třídní schůzky Spolku rodičů ZŠ Máj I plánované na 27. 4. se konat nebudou. Náhradní termín a způsob se pokusíme zajistit dle situace.
 • Otázka postupného otevírání škol je zatím stále otevřená. Předběžný termín pro 1. stupeň je sice 25. května, ale fungování školy, školní družiny a školní jídelny zatím není vyjasněné. Víme, že to přináší rodičům komplikace s plánováním, ale aktuální informace budeme stále uveřejňovat zde a případně je dostanete do e-mailu od svých třídních učitelů.

19. 4. 2020

 • Pokud někdo z rodičů z nějakého důvodu nestihl zápis do minulého týdne, je možnost jej zrealizovat v nejbližší době (nejpozději však do konce dubna). Jsou dvě možnosti. Pokud jste přihlášeni v přihlašovacím sytému MM ČB, pak stačí vyplněnou a podepsanou žádost poslat poštou, nebo dát do poštovní schránky školy. Druhou možností je osobní návštěva školy a to vždy ve středu mezi 9. a 11. hodinou ve třídě 2. B, kde budou přítomni ped. pracovníci.

17. 4. 2020

 • Aktuální informace k zápisu do 1. tříd. Pokud jste se registrovali a vyplnili žádost o přijetí na stránkách MM (https://zapiszscb.c-budejovice.cz), musíte tuto vyplněnou žádost vytisknout, podepsat a doručit do školy, aby byl ukončen akt podání žádosti o přijetí do 1. třídy. Pokud nemáte možnost ji vytisknout, musíte přijít do školy a zde Vám ji vytiskneme v k tomu určených časech. Dny a časy upřesníme příští týden. Setkali jsme se s několika případy, kdy rodiče považovali vyplnění přihlášky, za její podání a odeslaní do školy. Tak tomu bohužel není.
 • Ke včerejšímu dni (čtvrtek 16. 4.) jsme přijali 53 přihlášek do 1. třídy (z toho 9 žádostí o odklad školní docházky).
 • Rozvrh on-line výuky na týden: 20. - 24. 4.

15. 4. 2020

 • Finišují přípravy na zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/21 (čtvrtek a pátek 14 - 17 hodin - bez dětí).
 • Z důvodu včerejšího vyhlášení vládních představitelů o otevírání škol prosím rodiče o klid a trpělivost. Víme všichni, že se v dnešní době mění situace každým dnem a tak vyčkejme na další vývoj událostí. Snad bude pro nás všechny příznivý. Děkujeme za pochopení a přejeme všem hlavně zdraví.
 • Předběžný plán MŠMT k postupnému otevírání škol a školských zařízení: web MŠMT.

9. 4. 2020

 • Rozvrh on-line výuky na týden: 14. - 17. 4.
 • K dnešnímu dni registrujeme 14 přijatých žádostí o přijetí do 1. třídy naší školy (7 obvod a 7 mimo školní obvod ZŠ Máj I).
 • Na stránky zápisu do 1. tříd bylo přidáno několik nových informací: "Stránky k zápisu do 1. tříd".

6. 4. 2020

 • V minulém týdnu jsme rozjeli on-line výuku některých předmětů na II. stupni. Chceme tuto formu výuky dále rozšiřovat, abychom rodičům co nejvíce pomohli a pokusili se naši práci zkvalitnit.
  Rozvrh na tento týden: 6. - 9. 4.

2. 4. 2020

 • Včera začal zápis do 1. tříd. Obdrželi jsme již první žádosti o přijetí do datové schránky. Všechny rodiče upozorňujeme na potřebu kompletnosti dokumentů (žádost o přijetí, kopie RL dítěte, případně kopie rozhodnutí o odkladu školní docházky z loňského roku). Připomínám, že všechny informace jsou na: "Stránky k zápisu do 1. tříd"

27. 3. 2020

 • Dnešním dnem je možné žádat "Ošetřovné" dle nových pravidel. Připomínám kontakt (kancelar@zsmaj.cz nebo 385 103 200-pouze dopoledne).

26. 3. 2020

 • Aktuální informace k "Ošetřovnému". Čekáme tedy na tiskopisy a podpis prezidenta, abychom mohli začít vytávat doklady pro Ošetřovné dle nových pravidel. Dávky by měly být vypláceny i zpětně.
 • Ke stažení nový "Výkaz péče", neboť nově se mohou zákonní zástupci v péči o děti po dobu mimořádných opatření střídat.

25. 3. 2020

24. 3. 2020

 • Termín zápisu do 1. tříd se posouvá na termín po Velikonocích - tedy na 16. a 17. 4. Další informace k organizaci zápisu na naší škole budeme aktualizovat na stránkách naší školy k zápisu do 1. tříd.
 • Ze včerejší tiskové konference ministra školství (sledujte stránky MŠMT):
  - školy budou uzavřené pravděpodobně do druhé poloviny května - jako škola hledáme další nástroje, jak rodičům usnadnit výuku jejich dětí
  - přijímací zkoušky by se měly uskutečnit 14 dní po nástupu žáků do škol, uskuteční se však pouze jedno kolo
 • Pokud dnes schválí poslanecká sněmovna změny v "ošetřovném" a následně proběhne "schvalovací" kolečko (senát, prezident republiky) budeme následně vystavovat nová potvrzení pravděpodobně od zítřka (buďte prosím trpěliví, dávky by měly být vypláceny i zpětně).

20. 3. 2020

 • "Ošetřovné" i pro rodiče dětí starších 10 let budeme potvrzovat až v příštím týdnu. Zásadní je pro nás schválení dokumentu, který toto bude umožňovat, což se předpokládá zhruba v polovině týdne. O změně vás budeme na tomto místě informovat.
 • ZÁPIS do 1. tříd - MŠMT rozeslalo doporučení MŠMT k organizaci zápisu do 1. tříd, který se uskuteční bez přítomnosti dětí (zákon to umožňuje). Bude potřeba zajistit i minimální množství rodičů a s tím bezpečnosti pro všechny zúčastněné. Podrobnosti budeme řešit ve spolupráci se zřizovatelem počátkem příštího týdne. O organizaci zápisů budeme na tomto místě podrobně informovat. Stále doporučujeme přihlásit se do registračního systému zápisů, kde si můžete zvolit přesný čas realizace zápisu do 1. třídy.

18. 3. 2020

 • Děkuji rodičům za využívání rezervačního systému k zápisu do 1. tříd. K dnešnímu dni je zaregistrováno do naší školy zatím 33 zájemců.
 • V tomto okamžiku žádné informace ohledně dalšího chodu školy nemáme. Buďme trpěliví a děkujeme za pomoc a pochopení.
 • Měla by stále probíhat komunikace s rodiči a žáky. I vyučující se učí a vyhledávají nejoptimálnější způsoby komunikace. Materiály pro žáky budou nadále připravovat a rozesílat.

16. 3. 2020

 • Informace k zápisu do 1. tříd - změna - rozšiřujeme možnost rezervačního systému. Další informce.
 • Vyučující budou i nadále komunikovat s rodiči a žáky jako doposud a připraví další pracovní materiály, které v průběhu tohoto týdne rozešlou.
 • Vydávání potvrzení "Ošetřovné" je samozřejmě stále možné v dopoledních hodinách od 9 do 12 hodin v kanceláři školy. Je možné toto potvrzení vydávat i elektronicky bez nutnosti si pro něj chodit do školy. Doporučujeme se tedy dopředu domluvit na tel. čísle 385 103 200.
 • Z důvodu opatření přijatých vládou výrazně omezujeme přítomnost pracovníků ve škole.

13. 3. 2020

 • Následující video by vám mělo představit postup, který povede k dearchivaci zaslaných studijních materiálů. V případě nejasností nebo potíží se můžete obrátit na Mgr. Syrovátku, jehož e-mailovou adresu jste dostali (v pracovní době jej zastihnete rovněž na tam uvedeném telefonním čísle).

  VIDEO

 • Vyjádření MŠMT k nouzovému stavu.
 • Vážení rodiče, z důvodu nařízeného uzavření školy jsou materiály k domácímu samostudiu Vašich dětí rozesílány třídními učiteli na Vaše e-mailové adresy uvedené při registraci do školní elektronické pokladny (případně na jiný e-mail vyžadovaný rodiči). První "várku" materiálů již máte nebo ji obdržíte v průběhu dnešního dne. Prosíme o spolupráci, pomoc a případnou kontrolu práce Vašich dětí. Další informace od vyučujících obdržíte stejnou cestou. Touto cestou lze řešit i případné potíže. Neváhejte se na nás obrátit. Jde nám všem o překlenutí tohoto náročného období tak, aby co nejméně poznamenalo kvalitu přípravy Vašich dětí v procesu vzdělávání. Děkujeme za pochopení. 

12. 3. 2020

 • Od pátečního rána 13. 3. nebude možné v rámci pronájmů organizovat sportovní aktivity ve školních tělocvičnách.
 • Zatím žádná další zásadní informace. Čekáme na výsledky jednání vlády.
 • Informace MPSV - i k čepání "Ošetřovného".

11. 3. 2020

 • V případě potřeby je provoz kanceláře po - pá od 8 do 14 hodin (tel. 385 103 200).
 • Vyjádření MŠMT k přijatým opatřením.
 • Opatření související s uzavřením škol budou dle vyjádření ministerstva zdravotnictví trvat minimálně 14 dní (vše upřesníme).
 • Do pátku by rodiče nebo žáci měli dostat od třídních učitelů do kontaktních e-mailů přehled učiva k samostudiu či procvičování na nejbližší období (prosíme tedy o případnou aktualizaci kontaktů - e-mailove kontakty na vyučující jsou na webu školy "Vedení školy a vyučující").
 • Rodiče žáků do 10 let věku, kteří potřebují pro zaměstnavatele potvrdit "Ošetřovné" mohou chodit od dnešního dne od 9 hodin do kanceláře školy (tel. 385 103 200).

10. 3. 2020

 • Vláda vyhlásila s platností od 11. 3. 2020 uzavření všech základních a středních škol z důvodu karantény. Další informace zjišťujeme a budeme je na tomto místě průběžně aktualizovat.
 • ZŠ Máj I bude s platností od 11. 3. uzavřena včetně všech součástí. Informace dostanou dnes žáci domů.
 • Doba trvání karanténních opatření zatím není známá.
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Karanténa a ošetřovné - informace pro rodiče od ČSSZ

 


Publikováno 10. 3. 2020 10:10

Organizace školy o prázdninách

Datum konání: 29. 6. 2020 - 31. 8. 2020

Škola:
Úředními dny o prázdninách jsou středy od 9 do 11 hodin (kancelář školy).
Telefon - 385 103 200
MT - 607 988 453

Školní jídelna:
Úřední dny o prázdninách jsou 24. - 31. 8. od 8 do 12 hodin (kancelář ŠJ).
Telefon - 385 103 246
MT - 775 037 391


Publikováno 16. 6. 2020 9:24

Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků.

Datum konání: 15. 6. 2020

Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční pravděpodobně 15. 6. odpoledne. Veškeré podrobnosti upřesníme dle vývoje situace.


Publikováno 27. 5. 2020 9:36

Ředitelské volno

Datum konání: 29. 6. 2020 - 30. 6. 2020

Ve dnech 29. a 30. června bude ředitelské volno. Koncem června totiž začnou dlouho plánované stavební práce na zateplení nástavby I. stupně.

Za případné komplikace se předem omlouváme.


Publikováno 22. 5. 2020 12:31

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Datum konání: 16. 4. 2020 - 30. 4. 2020

16. a 17. 4. 2020 se uskuteční zápis do prvních tříd a přípravné třídy naší školy.

Na stránky zápisu do 1. tříd bylo přidáno několik nových informací: "Stránky k zápisu do 1. tříd"

Informace jsou průběžně aktualizovány vzhledem ke stávající situaci.

Pokud někdo z rodičů z nějakého důvodu nestihl zápis do 17. 4. 2020, je možnost jej ještě zrealizovat v nejbližší době (nejpozději však do konce dubna). Jsou dvě možnosti. Pokud jste přihlášeni v přihlašovacím sytému MM ČB, pak stačí vyplněnou a podepsanou žádost poslat poštou, nebo dát do poštovní schránky školy. Druhou možností je osobní návštěva školy a to vždy ve středu mezi 9. a 11. hodinou ve třídě 2. B, kde budou přítomni ped. pracovníci.

Aktuální informace k zápisu do 1. tříd. Pokud jste se registrovali a vyplnili žádost o přijetí na stránkách MM (https://zapiszscb.c-budejovice.cz), musíte tuto vyplněnou žádost vytisknout, podepsat a doručit do školy, aby byl ukončen akt podání žádosti o přijetí do 1. třídy. Pokud nemáte možnost ji vytisknout, musíte přijít do školy a zde Vám ji vytiskneme v k tomu určených časech. Dny a časy upřesníme příští týden. Setkali jsme se s několika případy, kdy rodiče považovali vyplnění přihlášky, za její podání a odeslaní do školy. Tak tomu bohužel není.

Děkujeme za trpělivost a pochopení.


Publikováno 13. 1. 2020 12:42

Pololetní prázdniny

Datum konání: 31. 1. 2020

Dne 31. 1. 2020 jsou Pololetní prázdniny. Škola a všechny její součásti nebudou z organizačních důvodů v provozu.

Děkujieme za pochopení


Publikováno 13. 1. 2020 12:14

Novější 1

Logo_SP_obdelnik (1).jpg

Office365Logoj.jpg

Plán akcí školního projektu pro volný čas DRAK

Rozpis akcí DRAKa

 

Časopis 9. ročníků

 

28. 1. Otýlie

Zítra: Zdislava

Fotbalová akademie a fotbalové třídy
Od září 2016 jsou na naší škole otevřeny dvě třídy fotbalové akdemie (jedna osmá a jedna devátá třída). Od roku 2017 byly navíc ještě otevřeny v 6. a 7. ročníku fotbalové třídy.