1. místo
Kuželky.jpg
Školní florbalová liga - 1. stupeň
DRAK - pyžamový den
Karneval 1. tříd
"Školky u nás"
DRAK - Den bez aktovek
DRAK - modrý den
McDonald's cup
Hit nazpívaný žáky ZŠ Máj I
Slavnostní uvítání prvňáčků
Slavnostní uvítání prvňáčků
Slavnostní uvítání prvňáčků

Aktuality ze ZŠ

Školní kolekce oblečení - HLASOVÁNÍ


Více aktualit

Informace školní družiny - provoz 11. 9.


Více aktualit

Slavnostní zahájení nového školního roku


Více aktualit


Základní škola MÁJ I

Architektonicky budovy školy navrhl ing. arch. Kubík, stavbu provedly Pozemí stavby České Budějovice. Škola byla slavnostně otevřena 1. září 1988 jako ještě ne zcela dokončená (nedokončená tělocvična, učebna dílen, odborné učebny Ch, F, Př)...PA310295.JPG

Prvním ředitelem školy byl jmenován pan Josef Cícha, který školu řídil do konce školního roku 1990/91. 1. srpna 1991 byla do funkce ředitele školy jmenovaná paní Jindra Kačenová. V roce 1996 byla vybudována střešní nástavba na pavilon I. stupně, která dala škole novou tvář. 1. 8. 2000 byl novým ředitelem školy jmenován Mgr. Antonín Scheichl. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce venkovního sportovního areálu v rámci které bylo vybudováno venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem. 1. 1. 2007 se novým ředitelem školy stal Mgr. Luboš Staněk. Škola patří stále mezi nejmladší v Českých Budějovicích, vznikla zároveň s novým sídlištěm Máj pro 30000 obyvatel na severozápadním okraji města. Stejně jako sídliště nese škola název Máj, konkrétně Máj I. V roce 2012 a 2013 bylo provedeno kompletní zateplení budovy a výměna oken. Nadále dochází k rekonstrukcím a modernizaci školy - klimatizace učeben přístavby, kompletní rekonstrukce soc. zařízení v budově, nové multimediální učebny s interaktivními tabulemi, zámková dlažba na nádvoří školy, rekonstruované tělocvičny a další.


 

Aktuální úspěchy v soutěžích:

 • O "Pohár primátorky města ČB" - fotbal - 1. místo
 • Krajské kolo Pohár rozhlasu - mladší žáci - 1. místo a starší žáci - 2. místo
 • O "Pohár primátorky města ČB" - volejbal - 2. místo
 • Krajské kolo ve fotbale kategorie Ch-IV - 1. místo 
 • Okresní kolo Pohár rozhlasu - starší žáci - 1. místo
 • Okresní kolo Pohár rozhlasu - mladší žáci - 1. místo
 • Okresní kolo Odznaku všestrannosti - družstvo 3. místo a jednotlivci Rudolf Zuska(2010) - 2. místo a Jan Kubák(2009) - 3. místo
 • Jihočeský zvonek - pěvecká soutěž - Angelina Žerajič - zlaté pásmo
 • Krajské kolo Zeměpisné olympiády kat. B - 6. místo - Jan Rejnek
 • Okresní kolo Zeměpisné olympiády kat. B - 2. místo - Jan Rejnek
 • Okresní kolo Olympiády z něm. jazyka II. A - 2. místo - Tereza Benedová
 • Okresní kolo Olympiády z něm. jazyka I. A - 4. místo - Adéla Gondeková
 • Okresní kolo Olympiády z angl. jazyka I. A - 6 - 8. místo - Vanda Růžičková
 • Republikové finále ve fotbale kategorie Ch-IV - 1. místo - obrovský úspěch