Fulltextové vyhledávání

O pohár Primátora (stolní tenis)
Turnaj v kopané
Vánoční město
Karneval - ŠD
Turnaj - florbal (DRAK)
Rozběh aneb Teď si volím já (akce ŠD)
Školní florbalová liga (florbalový turnaj) - 1. místo
LVVZ - 7. ročníky
LVVZ - 7. ročník

Aktuality ze ZŠ

Zápis do prvních tříd 2019


Více aktualit

Den otevřených dveří 2. - 5. tříd


Více aktualit

Adventní jarmark


Více aktualit


Základní škola MÁJ I

Architektonicky budovy školy navrhl ing. arch. Kubík, stavbu provedly Pozemí stavby České Budějovice. Škola byla slavnostně otevřena 1. září 1988 jako ještě ne zcela dokončená (nedokončená tělocvična, učebna dílen, odborné učebny Ch, F, Př)...PA310295.JPG

Prvním ředitelem školy byl jmenován pan Josef Cícha, který školu řídil do konce školního roku 1990/91. 1. srpna 1991 byla do funkce ředitele školy jmenovaná paní Jindra Kačenová. V roce 1996 byla vybudována střešní nástavba na pavilon I. stupně, která dala škole novou tvář. 1. 8. 2000 byl novým ředitelem školy jmenován Mgr. Antonín Scheichl. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce venkovního sportovního areálu v rámci které bylo vybudováno venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem. 1. 1. 2007 se novým ředitelem školy stal Mgr. Luboš Staněk. Škola patří stále mezi nejmladší v Českých Budějovicích, vznikla zároveň s novým sídlištěm Máj pro 30000 obyvatel na severozápadním okraji města. Stejně jako sídliště nese škola název Máj, konkrétně Máj I. V roce 2012 a 2013 bylo provedeno kompletní zateplení budovy a výměna oken. Nadále dochází k rekonstrukcím a modernizaci školy - klimatizace učeben přístavby, kompletní rekonstrukce soc. zařízení v budově, nové multimediální učebny s interaktivními tabulemi, zámková dlažba na nádvoří školy, rekonstruované tělocvičny a další.


 

Aktuální úspěchy v soutěžích:

 • Okresní kolo Zeměpisné olympiády - 3. místo Lenka Jirkalová - úspěšný řešitel
 • Krajské kolo florbal kat. CH - IV - 1. místo a postup do republikové kvalifikace
 • Školní florbalová liga ml. ž. - 1. místo
 • Okresní kolo Dějepisné olympiády - 12. místo Jan Schmied - úspěšný řešitel
 • Krajské kolo ve florbale kat. CH - III - 3. místo
 • Dlouhodobá sportovní soutěž smíšených družstev O pohár primátora ČB 2018 - celkové 1. místo
 • Pohár primátora ČB smíšených družstev - stolní tenis - 1. místo
 • Okresní kolo ve florbale - ml. žáci - 2. místo a ml. žákyně 3. místo
 • Republikové finále OVOV v Brně - družstvo 18. místo (41 družstev), mezi jednotlivci Matěj Faltus 9. místo ve své kategorii (69 závodníků) a Albina Goretkiová ve své kategorii 18. místo (73 závodníků)
 • Republikové finále Poháru rozhlasu - družstvo mladších chlapců - 7. místo a mezi jednotlivci
  Matěj Faltus 2. místo (běh na 1 km) v celkovém hodnocení jednotlivců Jakub Matuška - 5. místo
 • Okresní kolo Pythagoriády (matemat. soutěž) - Sára Jirkalová - 3. místo
 • Republikové finále v minikopané kat. H IV - 2. místo v ČR - obrovský úspěch