Fulltextové vyhledávání

Aktuality


Třídní schůzky Spolku rodičů

Datum konání: 6. 12. 2021

Třídní schůzky Spolku rodičů při ZŠ Máj I se uskuteční 6. 12. od 16. 00 do 18.00 hod.

Z důvodu současné epidemické situace se nebude konat jednání hlavního výboru.

Třídní schůzky se uskuteční formou konzultačního odpoledne.

Prosíme o dodržování hygienických opatření, kterými jsou především dezinfekce rukou, nošení ochrany dýchacích cest (bez roušky či respirátoru nebude umožněn vstup do budovy školy) a dodržování rozestupů.

Děkujeme za pochopení a přejeme stálé zdraví.


Publikováno 29. 11. 2021 11:41

Organizace školního roku 2021/22

Datum konání: 30. 8. 2021 - 31. 12. 2021

Informace o organizaci školy budeme na tomto místě průběžně aktualizovat.

1. 12. 2021

 • V karanténě jsou k dnešnímu dni čtyři třídy.
 • Třídní schůzky se uskuteční formou konzultačního odpoledne 6. 12. od 16 do 18 hodin.
 • Jednání hlavního výboru spolku rodičů se neuskuteční.

29. 11. 2021

 • Dnes při testování byl pozitivní na COVID-19 jeden žák a jeden zaměstnanec (očkovaný).
 • V karanténě je k dnešnímu dni je 5 tříd, z nichž by se tři měly v tomto týdnu vracet.
 • Organizaci třídních schůzek zvažujeme a upřesníme dle aktuální epidemické situace ke konci týdne.

26. 11. 2021

 • Od pondělí 29. 11. budou žáci opět pravidelně každé pondělí testováni. Testování bude probíhat nám již známým způsobem. Netestují se žáci očkovaní a po prodělaném onemocnění COVID-19 (do 180 dní od nákazy). Vše je nutné doložit potvrzením.
 • Testovací centrum pro žáky do třetí třídy s doprovodem bude na tradičním místě ve vstupu pro II. stupeň a to od 7.15 do 7.30 hod.

24. 11. 2021

 • K dnešnímu dni máme další dvě třídy v karanténě (celkem tedy 6). Prosíme rodiče, aby žáky s příznaky nemoci neposílali do školy. Zatím spolupráce s rodiči žáků funguje na velmi dobré úrovni. Děkujeme za pomoc a pochopení a přejeme hlavně zdraví a pevné nervy.

22. 11. 2021

 • Od dnešního dne máme další dvě třídy v karanténě. To znamená, že v současné době máme v karanténě 4 třídy. Dnes při ranním testování jsme měli dva pozitivní záchyty na COVID-19.
 • Přikládáme dokument MŠMT Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 22. 11.
 • Se zaměstnanci jsme se domluvili, že od dnešního dne se budou dobrovolně testovat i očkovaní pracovníci školy.

18. 11. 2021

 • V pondělí 22. a 29. 11. budou žáci testováni. Testování bude opět probíhat nám již známým způsobem. Netestují se žáci očkovaní a po prodělaném onemocnění COVID-19 (do 180 dní od nákazy). Vše je nutné doložit potvrzením.
 • Testovací centrum pro žáky do třetí třídy s doprovodem bude na tradičním místě ve vstupu pro II. stupeň a to od 7.15 do 7.30 hod.

17. 11. 2021

 • Máme bohužel nový potvrzený případ COVID-19 po testu PCR na druhém stupni. Rodiče budou informováni třídní učitelkou a zítra budeme situaci řešit s KHS v ČB. Předpokládáme, že třída bude od zítřejšího dne v karanténě.

16. 11. 2021

 • K dnešnímu dni jsou na naší škole tři třídy v karanténě.
 • V pondělí 22. a 29. listopadu se uskuteční testování žáků. Testování se uskuteční opět stejným a nám již známým a vyzkoušeným způsobem. Informace MŠMT.

15. 11. 2021

 • Další třída je od dnešního dne v karanténě a čekáme na výsledek PCR testu v jiné třídě.
 • Připojujeme odkaz na MAPU testovacích míst. Není nutné chodit na PCR testy do Nemocnice ČB. Je možné si vybrat i z jiných testovacích míst. Je však důležité pro vás i pro nás, mít co nejdříve výsledek PCR testu. Děkujeme za pochopení.

12. 11. 2021

 • Další dvě třídy nám padly do karantény. Opět prosíme, aby rodiče nechali doma děti, kterým není dobře. V současné době jsou v karanténě tři třídy. Navíc bohužel čekáme na další výsledky PCR testů žáků, jejichž výsledky se dozvíme snad v průběhu víkendu.

11. 11. 2021

 • V pondělí 15. 11. by se v naší škole stejně jako v celém okrese, pokud nedojde k nějaké změně, nemělo testovat.

8. 11. 2021

 • Při dnešním testování byli pozitivní na COVID-19 dva žáci.
 • Od dnešního dne máme jednu novou třídu v karanténě. Bude v ní po dobu karantény probíhat distanční výuka.

1. 11. 2021

 • U žáků dnes tři pozitivní záchyty při antig. testech. Po konzultaci s KHS v ČB třídy nemusí do karantény.
 • V průběhu volného týdne více jak 20 pozitivních případů žáků naší školy. Volno tedy pomohlo. Děkujeme rodičům za trpělivost v této náročné době.

31. 10. 2021

 • Připomínáme, že testování žáků př. třídy a 1. - 3. ročníků s doprovodem bude možné od 7. 10 do 7.25 hod. (ukončení v 7.30 hod.) na tradičním místě ve vstupu pro II. stupeň. 

28. 10. 2021

 • Přikládáme pro nás závazné Informace pro školy a školská zařízení vydané MŠMT.
 • Žákům, kteří by nebyli testováni, nesmí škola umožnit osobní přítomnost na vyučování dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Toto neplatí pro žáky, kteří se prokáží platným ukončeným očkováním, potvrzením o prodělaném COVID-19 nebo platným certifikátem o prodělaném testování (pozor na změny v délkách platnosti certifikátů).
 • Platí též, že děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáci a studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit ochranný prostředek. To znamená, že pokud se žák pohybuje po třídě, musí mít nasazený ochranný prostředek (roušku či respirátor).

27. 10. 2021

 • V pondělí 1. a 8. 11. budou žáci testováni. Testování bude probíhat nám již známým způsobem. Další informace dostanete od svých třídních učitelů do konce týdne. Netestují se žáci očkovaní a po prodělaném onemocnění COVID-19 (do 180 dní od nákazy). Vše je nutné doložit potvrzením. Další informace budeme postupně doplňovat.

21. 10. 2021

 • Od zítřka jde další třída do karantény (celkem 4). Děkujeme všem rodičům za pochopení, trpělivost a vstřícnost při řešení karantény jednotlivých tříd. 

20. 10. 2021

 • Od zítřka jde bohužel další třída do karantény (celkem 3). Máme navíc potvrzené další pozitivní případy. Třídy, do kterých chodí tito žáci, však po konzultaci s KHS ČB nemusí do karantény (žáci nebyli delší dobu ve škole). Případy jsou z různých tříd.
 • Po včerejšku jsou v karanténě dvě třídy a čekáme bohužel na výsledky dalších testů.

19. 10. 2021

 • Bohužel se i u nás dnes objevily první případy pozitivních osob na COVID-19. Jsme průběžně v kontaktu s KHS v ČB a postupujeme dle jejich doporučení. Do karantény jde po dnešku zatím jedna třída. Informace ještě dnes obdrží rodiče od třídní učitelky. Jsme jedna z mála škol v ČB, která dokázala nákaze bez následků vzdorovat takto dlouho.
 • V Českých Budějovicích a i v místních školách se opět výrazně zvyšuje počet osob pozitivních na COVID-19. Prosíme tedy znovu zákonné zástupce, aby žáky nemocné či s příznaky onemocnění COVID-19 neposílali do školy. Předejdeme tak nechtěnému a případně opakovanému pobytu tříd v karanténě a následně pak neoblíbené distanční výuce. Děkujeme za pochopení.

29. 9. 2021

 • V Českých Budějovicích a i v místních školách se zvyšuje počet osob pozitivních na COVID-19. Ve školách pak musí celé třídy do karantény. Chceme tedy znovu apelovat na zákonné zástupce, aby děti u kterých se objevují zdravotní obtíže, neposílali do školy. Stejně tak je nutné dodržování dezinfekce rukou a nošení ochrany dýchacích cest. Žák musí mít svou ochranu dýchacích cest (škola není povinna toto žákům zajišťovat). Žák, který nemá ochranu dýchacích cest, bude umístěn do izolace. Následně musí být jeho zákonnými zástupci zjednána náprava, nebo opustí v jejich doprovodu školu. Doporučujeme tedy, aby žáci měli i roušky náhradní.

8. 9. 2021

 • Zítra znovu testujeme. O tom, jak to bude s testováním dál, zatím informace nemáme.
 • Na třídní schůzky v pondělí prosíme rodiče o dodržování epidemických opatření. Jedná se především o dodržování nošení ochrany úst a nosu v budově školy.

6. 9. 2021

 • Testování žáků proběhlo znovu bez problémů.

1. 9. 2021

 • Děkujeme všem za úspěšné zvládnutí 1. dne letošního školního roku. Testování i nástup žáků do školy proběhl bez vážnějších problémů. Snad budeme takto spolupracovat i nadále.

31. 8. 2021

 • Rodičům žáků 1. tříd a dětí přípravné třídy bude umožněn doprovod pouze od 1. do 3. září, a to za dodržení hygienických pravidel (jednoho žáka může doprovázet pouze jedna osoba doprovodu). Jde nám o zajištění zdraví všech žáků, a tak doufáme, že tato opatření chápete a budete je respektovat.

30. 8. 2021

 • Školní jídelna bude od 1. do 3. 9. vařit pouze jedno menu. Od pondělí 6.9. již bude možnost klasické volby ze dvou menu. Nezapomeňte si tedy obědy včas navolit.
 • 1. 9. musí mít všichni žáci do doby vyhodnocení výsledku testu nasazenou ochranu dýchacích cest i ve třídách (neplatí pro žáky s výjimkou - očkování, prodělání nemoci). Toto pravidlo neplatí pro žáky přípravné třídy a prvních tříd.

27. 8. 2021

 • Informační leták k aktuálním testům, které budeme používat. Princip je stále stejný. To již umíme. V případě nejasností kontaktujte své TU.

26. 8. 2021

 • Do budovy školy nebude vpuštěna osoba bez zakrytí dýchacích cest respirátorem nebo rouškou.
 • Všichni žáci se budou testovat 1., 6. a 9. 9. (zatím v těchto termínech), žáci přípravné třídy a 1. tříd se budou testovat také 1. 9. Chceme jim umožnit již první den pobyt ve třídě bez roušek. Organizace testování zůstává stejná jako v loňském školním roce.
 • Testovat se nemusí žáci, kteří mají 14 dní po ukončeném očkování nebo kteří prodělali onemocnění COVID-19 a od jejího potvrzení testem neuběhlo více jak 180 dní (vše je potřeba doložit certifikátem či jiným oficiálním potvrzením). Pokud žák přinese potvrzení o negativním testu (ne starším AG 2 dny nebo PCR 7 dní) z certifikované laboratoře, pak se též nemusí v daném termínu ve škole testovat.
 • Otestovaní žáci nebo žáci s výjimkou (po očkování či prodělání onemocnění, viz. výše) nemusí ve třídách nosit ochranu dýchacích cest. Ve společných prostorách (chodby, toalety, jídelna, ...) je používání respirátoru či roušky povinné. Ostatní žáci nosí ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.
 • Žáci 3. tříd a mladší se budou moci nadále testovat s doprovodem v prostoru vstupu do školy pro II. stupeň od 7.10 do 7.30 hod. (poslední žáky k testování budeme přijímat v 7.25 hod.). Následně se musí prostor připravit pro příchod žáků II. stupně.

Publikováno 21. 8. 2021 15:31

Ředitelské volno

Datum konání: 25. 10. 2021 - 26. 10. 2021

Na pondělí 25. 10. a úterý 26. 10. vyhlašujeme na doporučení KHS ČB a zřizovatele z důvodu zhoršující se epidemické situace ředitelské volno.
Po dobu ředitelského volna distanční výuka probíhat nebude.
Na ředitelské volno navazují podzimní prázdniny, takže se žáci vrátí do školy doufejme 1. 11.

Radost z toho nemáme, ale doufáme, že toto opatření pomůže zabránit šíření nemoci COVID-19 mezi žáky a v jejich rodinách.

Chápeme možnost komplikací především u menších žáků a předem se za ně omlouváme.


Publikováno 20. 10. 2021 9:08

Podzimní prázdniny

Datum konání: 27. 10. 2021 - 29. 10. 2021

27. a 29. 10. budou podzimní prázdniny.

O podzimních prázdninách nebude z organizačních důvodů v provozu školní jídelna ani školní družina. Škola bude uzavřena.

Děkujeme za pochopení.


Publikováno 21. 9. 2021 10:32

Ředitelské volno

Datum konání: 27. 9. 2021

V pondělí dne 27. 9. bude ředitelské volno. Škola a všechny její součásti budou uzavřeny.


Publikováno 7. 9. 2021 10:07

Organizace školního roku a průběžné změny (COVID-19)

Datum konání: 1. 9. 2020 - 30. 6. 2021

Organizace školy se bude přizpůsobovat epidemiologické situaci v Českých Budějovicích.

Informace - třída pro děti pracovníků vybraných profesí (aktualizováno 9. 4.)

Případné technické problémy on-line výuky řešte s Mgr. Petrem Syrovátkou - syrovatka@zsmaj.cz nebo MT - 775 118 499

24. 5. 2021

 • Tak jsme se dočkali a do školy nastoupili žáci všech tříd. Úvodní den i s testováním jsme úspěšně zvládli. Bude potřeba u některých žáků obnovit školní návyky. Dlouhá doba mimo školu je bohužel na některých žácích znát.
 • Žáci, kteří se neúčastní z různých důvodů výuky, nemají nárok na dotované obědy a pokud se stravovali, budou jim obědy odhlášeny.

21. 5. 2021 - změny od pondělí 24. 5.

 • Konečně se do školy vrací od pondělí všichni žáci bez rotace a my se začínáme vracet k normální výuce.
 • Testování se bude provádět jednou týdně u všech žáků a to v pondělí. Pondělní testování s doprovodem pokračuje. Prosíme však, aby všichni přisli včas (testuje se od 7.15 do 7.30 hod). Testování je potřeba ukončit ve stanovený čas, neboť následně prostor slouží pro příchod žáků II. stupně do školy.
 • Nadále je povinost používat ve vnitřních prostorách školy předepsanou ochranu dýchacích cest.
 • Budou pokračovat i některá organizační opatření školy na zajištění ochrany zdraví žáků a zaměstnanců (posuny ukončení výuky, omezení stěhování tříd, omezení vstupu cizích osob do budovy školy, ....).

14. 5. 2021

 • Jídelníček na týden 24. - 28. 5. - bezlepkový. Nadále budo jídelníčky aktualizovány pouze na stránkách školní jídelny. Tak jako tomu bylo dříve.

12. 5. 2021

 • Jídelníček na týden 24. - 28. 5.
 • Obědy pro žáky, kteří jdou od 17. 5. do školy (celý I. stupeň a 2. skupina žáků II. stupně) jsou přihlášeny. Pokud nebudete mít zájem o stravování, je potřeba obědy odhlásit. Ještě v příštím týdnu se bude vařit jedno jídlo a od dalšího týdne (od 24. 5.) se budou vařit již obědy dva. Bude tedy možnost volby oběda.

11. 5. 2021 - změny od pondělí 17. 5.

 • Ruší se homogenita skupin. Jsou tedy povoleny výuky jazyků a volitelných předmětů, při dodržení platných opatření (testování, roušky, dezinfekce).
 • Testování žáků bude probíhat jako doposud. Žáci I. stupně se budou testovat 1x týdně a II. stupně 2x týdně.
 • Na II. stupeň nastupuje v rotaci druhá skupina tříd (6. A, B, C, 8. A, B, C a 9. B, C).
 • Školní družina bude fungovat bez omezení (zvažujeme pouze úpravu složení oddělení).
 • Na I. stupni nastupují všichni žáci do školy bez rotace a distanční výuky.
 • Další informace budeme případně postupně přidávat.

7. 5. 2021

6. 5. 2021

 • Tak jsme se dočkali. Od pondělí 10. 5. nastupují do školy rotačně i žáci II. stupně.
 • Rozdělení tříd je následující:
  • 10. 5. nastupují na prezenční výuku třídy 6., 7., 8., 9. F, 7. A, B, C a 9. A (8 tříd)
  • 17. 5. by tedy nastoupily do školy třídy 6. A, B, C, 8. A, B, C a 9. B, C (8 tříd)
 • Mění se testování nejmladších žáků s doprovodem. Zkracuje se čas, a to na dobu 7.15 - 7.30 hod. Bez problémů bychom to měli zvládnout. Prostor je potřeba následně uvolnit pro příchod žáků II. stupně do školy
 • Testování v příštím týdnu:
  • I. stupeň stejně jako tento týden 1x (v pondělí)
  • II. stupeň 2x týdně (pondělí a čtvrtek). Testuje se testy Singclean z okraje nosu.
 • Upravuje se čas pro odběr stravy do jídlonosičů žáků na distanční výuce: 11.00 - 11.30 a 13.45 - 14.00 hod.
 • Obědy pro žáky nastupující na prezenční výuku jsou již přihlášeny. Pokud se žáci nebudou stravovat, je potřeba obědy odhlásit.
 • I. stupeň pokračuje v osvědčeném systému. K drobným změnám dochází v ukončení výuky, aby se ve školní jídelně nehromadili žáci různých tříd.
 • Děkujeme za pomoc a pochopení. Další informace obdržíte v průběhu zítřka od svých TU.

30. 4. 2021

 • Od pondělí 3. 5. se budou žáci testovat pouze jedenkrát týdně a to v pondělí ráno před první vyučovací hodinou. Žáci, kteří nebudou v pondělí ráno ve škole, se budou násleně testovat při příchodu do školy.
 • Od pondělí se budou všichni žáci testovat testy "Singclean". Tento týden jsme to zvládli a tak předpokládám, že i další týden zvládneme bez problémů.
 • Pondělní testování pro žáky přípravné třídy, 1. a 2. tříd s doprovodem bude opět od 7.15 do 7.40 hod.na tradičním místě.
 • Nástup žáků II. stupně na rotační výuku od 10. 5. je pravděpodobný, ale zatím pro náš Jihočeský kraj nepotvrzený. Na konečné rozhodnutí si budeme muset počkat do příštího týdne. Na nástup se připravujeme. V okamžiku kladného rozhodnutí vlády budeme obratem informovat zák. zástupce o následné organizaci školy.
 • Jídelníček na týden 10. - 14. 5. (je platný i pro diety).

28. 4. 2021

 • Dnes se uskutečnilo první testování žáků naší školy, kteří se příští týden zúčastní přijímacích zkoušek. Druhý termín testování pro tyto žáky je v pátek 30. 4. od 8 do 9 hodin ve vstupu pro II. stupeň.

26. 4. 2021

 • Dnes máme za sebou testování novým typem testů ve 3. - 5. třídách. Vše jsme zvládli. Testování je o něco náročnější, ale opět jsme to zvládli.

23. 4. 2021

 • Příští týden se budou žáci ve ŠD a v prvních a druhých třídách testovat ještě starými LEPU testy (to umí). Ostatní se budou, již dle předchozí informace, testovat novými Singclean testy (také se naučíme).
 • Jídelníček na týden 3. - 7. 5. (je platný i pro diety).

22. 4. 2021

 • Testování žáků naší školy před přijímacími zkouškami se uskuteční takto:
  • Žáci 9. tříd se budou testovat ve středu 28. 4. od 9 do 11 hodin. Časy ještě upřesní TU jednotlivých tříd.
  • Testování žáků 5. a 7. tříd se uskuteční v pátek 30. 4. od 8 do 9 hodin.
  • Testování všech žáků bude probíhat v prostoru vstupu do budovy pro II. stupeň (vedle hlavního vchodu.

21. 4. 2021

 • Od pondělí 26. 4. nás čeká samotestování novými testy. Bude se jednat o testy "Singclean" z dutiny nosní. Informace k této změně obdrží zákonní zástupci od svých třídních učitelů. Jako škola toto bohužel ovlivnit nemůžeme. Ukázka testování.

19. 4. 2021

 • Z důvodu malého zájmu o testování žáků s doprovodem, se začátek testování tento týden ve čtvrtek 22. 4. posouvá na 7.25 hod.
 • Dnes nastoupila druhá skupina žáků na prezenční výuku. Vše proběhlo opět be problémů. Všem patří velké poděkování.
 • Od středy 21. 4.již nebude bohužel probíhat on-line Tv ve 4. a 5. třídách. Naši "akademici" již budou mít v té době své tréninky.
 • Jídelníček na týden 26. - 30. 4. (je platný i pro diety).

15. 4. 2021

 • Dnešní testování proběhlo opět bez problémů.
 • Žáci, kteří nastoupí do školy příští týden (19. 4.) a stravují se ve školní jídelně, mají již obědy přihlášené. Pokud se nebudou stravovat, prosíme o odhlášení obědů. Naopak žáci, kteří budou příští týden na distanční výuce (doma), mají obědy odhlášené a pokud se chtějí stravovat, musí si obědy naopak přihlásit. Tento postup bude i nadále fungovat po dobu rotačního systému výuky.Děkujeme za pochopení.

14. 4. 2021

 • Zítra se uskuteční druhé testování tohoto týdne. Organizace bude stejná jako v pondělí. Snad vše dopadne stejně dobře jako v pondělí.

13. 4. 2021

 • Včera se uskutečnilo první testování žáků (všichni žáci měli negativní výsledek testu). Vše proběhlo bez problémů, za což patří zaměstnancům, rodičům i žákům velký dík. Na většině žáků byla vidět velká radost z návratu do školy. Všem nám to kazí některá nepříjemná opatření, ale věřme tomu, že pomohou. Věřím, že to zvládneme, tak jako jsme společně zvládli doposud všechny problémy. Přeji všem hlavně zdraví.
 • Ve čtvrtek testujeme znovu a doufám, že to zvládneme stejně dobře jako včera.

12. 4. 2021

 • Minulý čtvrtek a pátek se uskutečnil zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/22. Zapsáno máme zatím 85 dětí. Žádostí o odklad je 18, takže to zatím vypadá na tři první třídy.
 • Jídelníček na týden 19. - 23. 4. (je platný i pro diety).

9. 4. 2021

 • Pondělní testování žáků s doprovodem bude zahájeno již v 7.15 hod. ve vstupu pro II. stupeň. Podrobnější informace s průběhem testování Vám zašlou třídní učitelé Vašich dětí. Přijďte prosím včas, ať mohou být žáci před osmou hodinou ve třídách. Dobu testování odhadujeme včetně vyhodnocení na 15 - 20 minut.

8. 4. 2021

 • Středeční on-line Tv s našimi fotbalisty Rfa pro 5. a 4. ročníky bude nadále pro třídy, které budou na distanční výuce.
 • Třídy na rotační výuku jsme rozdělili tak, aby byly vždy na každám patře maximálně dvě třídy. Bude tak minimalizován počet kontaktů mezi žáky různých tříd.
 • Rozdělení tříd:
  • Lichý týden (nástup na prezenční výuku 12. 4.) - 1. A, C, 2. A, B, 3. A, B, C a 5. A
  • Sudý týden (nástup na prezenční výuku 19. 4.) - Pří. tř., 1. B, 2. C, 4. A, B, C a 5. B, C
  • Třídy, které nebudou na prezenční výuce ve škole, budou mít jako doposud distanční výuku s on-line hodinami.

7. 4. 2021

 • Od pondělí 12. 4. se mění se časy pro odběr stravy do jídlonosičů: 11.00 - 11.30 hod. a 13.35 - 14.00 hod. (platí pouze pro žáky naší školy na distanční výuce).
 • Intenzivně pracujeme na přípravě nástupu žáků I. stupně do školy od 12. 4. (rotační systém ob týden). Podrobnosti jsme z MŠMT obdrželi bohužel až dnes ráno. Všechny zásadní informace obdržíte od svých TU nejpozději zítra, nebo je budeme průběžně aktualizovat zde.
 • Jídelníček na týden 12. - 16. 4. (je platný i pro diety).

6. 4. 2021

 • Připomínáme, že zápis do prvních tříd je bohužel stejně jako v loňském roce bez přítomnosti dětí. Zápisu se účastní se pouze zák. zástupci (max. dvě osoby) při dodržení platných hygienických opatření. Doporučujeme i ostatní možnosti doručení žádostí o přijetí bez přímé účasti zák. zástupců při zápisu ve škole.
 • Na přípravě případného nástupu žáků I. stupně do školy od 12. 4. pracujeme. Nyní čekáme na výsledky dnešního jednání vlády a oficiální pokyny MŠMT. Podrobnější informace se vám pokusíme předat co nejdříve. Od svých třídních učitelů je obdržíte pravděpodobně ve středu nebo ve čtvrtek. Děkujeme za pochopení a přejeme hlavně zdraví.

31. 3. 2021

 • On-line "tělocvik" na I. stupni se dnes uskuteční i pro 4. třídy. Projekt on-line Tv budou opět zajišťovat žáci 9. třídy naší fotbalové akademie se svými trenéry.

29. 3. 2021

 • 1. - 5. 4. jsou Velikonoční prázdniny a státní svátky. V těchto dnech nebude probíhat on-line výuka. On-line výuka bude tedy pokračovat od úterý 6. 4.

26. 3. 2021

22. 3. 2021

 • Jídelníček na týden 29. 3. - 2. 4. (je platný i pro diety).
 • On-line "tělocvik" na I. stupni se ve středu 5. třídách povedl. Je potřeba pouze "vychytat" technické drobnosti. Z toho důvodu se uskuteční tato akce ve středu ještě pouze pro 5. třídy. Pokud vše proběhne bez potíží, počítáme postupně s rozšířením i pro další třídy I. stupně. Pohybu zdar.

17. 3. 2021

 • On-line "tělocvik" na I. stupni dnes začne zkušebně v 5. třídách. Projekt on-line Tv budou zajišťovat žáci 9. třídy naší fotbalové akademie se svými trenéry. Pokud se tato forma výuky Tv osvědčí, plánujeme ji rozšířit i do dalších ročníků na I. stupni. Myslíme si, že jakákoliv sportovní aktivita je především v této době velmi vítána.

16. 3. 2021

9. 3. 2021

 • Omlouváme se za potíže s dopolední on-line výukou. Problém byl na straně poskytovatele připojení. Výpadek trval skoro hodinu. Děkujeme za pochopení.

8. 3. 2021

5. 3. 2021

 • S platností od pondělí 8. 3. dochází k drobné změně v časech výdejů. Dochází k drobné úpravě posledního času.
  Platné časy výdeje jídel do jídlonosičů pro žáky naší školy na distanční výuce: 11.00 - 11.30 hod., 12.20 - 12.30 hod. a 13.00 - 13.15 hod.

2. 3. 2021

1. 3. 2021

 • Časy výdeje jídel do jídlonosičů pro žáky naší školy na distanční výuce se nemění: 11.00 - 11.30 hod., 12.20 - 12.30 hod. a 13.10 - 13.30 hod.

27. 2. 2021

 • Změna!! Jsou povoleny individuální konzultace za osobní přítomnosti ve škole.
 • Od pondělí 1. března probíhá distanční výuka pro všechny žáky školy. U žáků 3. - 9. tříd se tedy nic nemění a nově na distanční výuku přecházejí i naši nejmladší žáci.
 • Ošetřovné již nepotvrzuje škola. Informace jsou na stránkách ČSSZ.

26. 2. 2021

 • Rozhodnutím vlády jsou od pondělí 1. 3. uzavřeny základní školy. Pro nás to znamená, že od pondělí nebude probíhat prezenční výuka přípravné třídy a 1. a 2. tříd. Žáci těchto tříd přecházejí od pondělí na distanční výuku. Další informace k distanční výuce těchto žáků obdržíte od svých třídních učitelů.
 • Obědy žáků těchto tříd budou na následující období automaticky odhlášeny.
 • Strávníci (žáci), kteří se stravovali ve školní jídelně doposud v rámci distanční výuky, budou mít tuto možnost zatím i nadále.
 • Je pátek ráno a my stále nevíme, jak bude probíhat organizace školy od pondělí 1. 3.

25. 2. 2021

 • Stále vyčkáváme na rozhodnutí vlády a MŠMT o dalším vývoji ohledně nouzového stavu a fungování škol v následujícím období. Případné změny zveřejníme zde a pošleme rodičům do e-mailu. Snad budeme moci pokračovat.

24. 2. 2021

23. 2. 2021

22. 2. 2021

 • V souvislosti s metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR a nařízením vlády ČR se s platností od 23. 2. zakazuje v prostorách školy používání látkových roušek a dalších provizorních ochran dýchacích cest. Za náležitou ochranu dýchacích cest se považuje chirurgická rouška, nanorouška či respirátor. Chápeme, že toto nařízení může některým rodičům působit potíže. Jde nám však v této době především o ochranu vašich dětí a našich zaměstnanců. Děkujeme za pochopení.
 • Jídelníček na týden 1. - 5. 3. (je platný i pro diety).

21. 2. 2021

 • V týdnu 22. - 28. 2. bude pokračovat výuka stejným systémem jako před prázdninami. K žádným změnám v organizaci prezenční a distanční výuky nedochází.
 • Jídelníček na týden 22. - 26. 2. (je platný i pro diety).

11. 2. 2021

 • Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR k ochraně před šířením mutací viru. S platností od 12. 2.2021 se doporučuje používat jednorázové roušky nebo respirátory.
  "Za náležitou ochranu dýchacích cest se nepovažuje improvizovaná ochrana nosu a úst např. šálou, šátkem či látkovou rouškou.
  "

8. 2. 2021

 • V termínu 15. - 19. 2. jsou Jarní prázdniny. V tomto období nebude probíhat distanční ani prezenční výuka. Škola a všechny součásti budou uzavřeny. Pro případ nutnosti jsou k dispozici kontakty: kancelar@zsmaj.cz a ostatní elektronické adresy a v pracovní dny (od 9 do 12 hod.) MT 607 988 453.

1. 2. 2021

28. 1. 2021

 • V únoru bude zatím pokračovat výuka ve stávajícím režimu. Žádné změny nebyly vládou odsouhlaseny.

26. 1. 2021

 • Předávání pololetního vysvědčení se uskuteční postupně 28. 1. v průběhu dopoledne v areálu školy (mimo budovu) za dodržení bezpečnostních opatření. Účast není povinná a pokud si žák nepřebere vysvědčení 28. 1. osobně, bude mu (na I. stupni zák. zást.) v průběhu dne třídním učitelem zaslána informace o prospěchu el. poštou. Informace o času a místě předávání pro jednotlivé třídy obdržíte od svých třídních učitelů.

25. 1. 2021

 • V pátek 29. 1. jsou Pololetní prázdniny. Z tohoto důvodu je škola uzavřena. V provozu nebude ani žádná ze součástí školy (ŠJ ani ŠD).
 • Jídelníček na týden 1. - 5. 2. (je platný i pro diety).

22. 1. 2021

 • V pondělí 25. 1. se uskuteční pedagogická rada, která zhodnotí práci žáků v tomto pololetí. Práce to byla pro všechny velmi náročná. Myslím však, že jsme úkoly tohoto pololetí společně úspěšně zvládli.
 • Příští týden (25. - 28. 1.) se systém výuky nemění. Stále tak zůstává prezenční výuka 1. tříd, 2. tříd a přípravné třídy. Ostatní třídy pokračují na distanční výuce. O změnách bude vláda jednat příští týden. Pokud k nějakým změnám dojde, budeme vás o nich obratem informovat.

18. 1. 2021

12. 1. 2021

7. 1. 2021

 • Vzhledem k dnešnímu rozhodnutí vlády o prodloužení stávajících opatření vlády do 22. 1. předpokládáme, že i provoz naší školy bude pokračovat ve stávajícím režimu. Prezenční výuka pokračuje od 11. 1. v přípravné třídě a 1. a 2. třídách. Ostatní ročníky pokračují v distanční výuce. Doba je pro všechna obtížná a tak vydržme. Děkujeme za pochopení a pomoc.

6. 1. 2021

4. 1. 2021


Publikováno 19. 8. 2020 13:08

Sběr papíru nadále pokračuje

Datum konání: 1. 4. 2021 - 30. 6. 2021

Sběr papíru na naší škole nadále pokračuje.  
Sběrna bude otevřena každý pátek od 7.40 - 7. 55 hod. a o velké přestávce.
 
Sběrna papíru p. Nováka, se kterou naše škola spolupracuje, byla nově přestěhována do komerčního areálu BAVOROVICE 132.  
(Cca 2,5 km za Globusem, první odbočka vlevo z výpadovky směr Hluboká n. Vlt.,asi 50m za půjčovnou motokár a čerpací stanicí).       
 
Odkaz mapy.cz: https://mapy.cz/s/bonefolelu 


Všem velmi děkujeme za spolupráci. 


Publikováno 8. 4. 2021 13:31

Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků.

Datum konání: 15. 6. 2020

Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční pravděpodobně 15. 6. odpoledne. Veškeré podrobnosti upřesníme dle vývoje situace.


Publikováno 27. 5. 2020 9:36

Jazykové kurzy angličtiny a složení jazykové zkoušky Cambridge English na naší škole

Datum konání: 2. 9. 2019 - 28. 9. 2019

Na naší škole mají žáci od 4. do 9. třídy opět možnost dalšího vzdělávání v jazykových kurzech angličtiny a složení jazykové zkoušky Cambridge English. Více informací naleznete na www.lepsianglictina.cz

Přihláška je ke stažení zde:

přihláška (vytisknout a vyplnit)

Další informace obdržíte na třídní schůzce Spolku rodičů 16. 9. 2019.


Publikováno 21. 9. 2018 12:18


Logo_SP_obdelnik (1).jpg

Office365Logoj.jpg

baka_ico.png

Plán akcí školního projektu pro volný čas DRAK

Rozpis akcí DRAKa

Školní parlament se uskuteční v pondělí 29. 11. 2021 od 14 hod. 

Časopis 9. ročníků

 

2. 12. Blanka

Zítra: Svatoslav

Fotbalová akademie a fotbalové třídy
Od září 2016 jsou na naší škole otevřeny dvě třídy fotbalové akdemie (jedna osmá a jedna devátá třída). Od roku 2017 byly navíc ještě otevřeny v 6. a 7. ročníku fotbalové třídy.