Fulltextové vyhledávání

Krajské kolo - minifotbal
Sportschule Lindabrunn - zlato
Projektový den - angličtina - s rodilou mluvčí
Zahájení šk. roku 2019/2020
Zahájení šk. roku 2019/2020
Multimediální výstava "Sametová revoluce" - 6. F
Interaktivní výstava "Sametová revoluce (4. a 5. roč.)
Dopravní hřiště - 4. roč.
1. místo - okresní kolo - florbal

Aktuality ze ZŠ

Informace vedení školy, hledáme nové pracovníky


Více aktualit

Informace školní družiny


Více aktualit

Jazykové kurzy angličtiny a složení jazykové zkoušky Cambridge English na naší škole


Více aktualit


Základní škola MÁJ I

Architektonicky budovy školy navrhl ing. arch. Kubík, stavbu provedly Pozemí stavby České Budějovice. Škola byla slavnostně otevřena 1. září 1988 jako ještě ne zcela dokončená (nedokončená tělocvična, učebna dílen, odborné učebny Ch, F, Př)...PA310295.JPG

Prvním ředitelem školy byl jmenován pan Josef Cícha, který školu řídil do konce školního roku 1990/91. 1. srpna 1991 byla do funkce ředitele školy jmenovaná paní Jindra Kačenová. V roce 1996 byla vybudována střešní nástavba na pavilon I. stupně, která dala škole novou tvář. 1. 8. 2000 byl novým ředitelem školy jmenován Mgr. Antonín Scheichl. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce venkovního sportovního areálu v rámci které bylo vybudováno venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem. 1. 1. 2007 se novým ředitelem školy stal Mgr. Luboš Staněk. Škola patří stále mezi nejmladší v Českých Budějovicích, vznikla zároveň s novým sídlištěm Máj pro 30000 obyvatel na severozápadním okraji města. Stejně jako sídliště nese škola název Máj, konkrétně Máj I. V roce 2012 a 2013 bylo provedeno kompletní zateplení budovy a výměna oken. Nadále dochází k rekonstrukcím a modernizaci školy - klimatizace učeben přístavby, kompletní rekonstrukce soc. zařízení v budově, nové multimediální učebny s interaktivními tabulemi, zámková dlažba na nádvoří školy, rekonstruované tělocvičny a další.


 

Aktuální úspěchy v soutěžích:

 • Okresní kolo ve florbale - žáci kat CH III - 1. místo
 • Republikové finále Poháru rozhlasu - družstvo mladších chlapců - 6. místo
 • Krajské finále Poháru rozhlasu - 1. místo mladší žáci
 • Jarní pozdrav - výtvarná soutěž - Adéla Gondeková 1. - 3. místo
 • Pohár rozhlasu 2019 - ml. žáci 1. místo, ml. žákyně 2. místo a st. žáci 3. místo
 • Kvalifikační kolo o postup na republikové finále v minikopané - žáci kat CH IV - 2. místo
 • Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů - mladší 2. místo, jednotlivci - 2. místo Alena Trhlíková
 • Oblasní kolo v minikopané - žáci kat CH IV - 1. místo a žákyně kat. D IV - 2. místo
 • Okresní kolo OVOV - atletická soutěž - družstvo 2. místo a mezi jednotlivci 1x 1. místo, 1x 2. místo a 4x 3. místo
 • Pohár primátora ČB smíšených družstev - florbal - 2. místo
 • Okresní kolo Zeměpisné olympiády - 3. místo Lenka Jirkalová - úspěšný řešitel
 • Krajské kolo florbal kat. CH - IV - 1. místo a postup do republikové kvalifikace
 • Okresní kolo Dějepisné olympiády - 12. místo Jan Schmied - úspěšný řešitel
 • Dlouhodobá sportovní soutěž smíšených družstev O pohár primátora ČB 2018 - celkové 1. místo