Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11
Jarní prázdniny
Anketa Zlatý Ámos
12
Jarní prázdniny
13
Jarní prázdniny
14
Jarní prázdniny
15
Jarní prázdniny
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Velikonoční prázdniny
29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Stránky speciálního pedagoga

Stránky speciálního pedagoga

Mgr. Bc. Jitka Vávrová - speciální pedagog

Kontakt: tel.: +420 385 103 203, e-mail: vavrovaj@zsmaj.cz

Konzultační hodiny: 

Středa: 12:30 - 13:30

Dle domluvy možnost jiného termínu.

Kde: 2. patro II. stupeň (strana nad ředitelnou)

Konzultace jsou určeny pro:

 • Žáky
 • Zákonné zástupce žáků
 • Pedagogy

Kdo je školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog je členem školního poradenského pracoviště. Vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Co dělá školní speciální pedagog

Depistážní činnost

 • vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

Diagnostická činnost

 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb včetně shromažďování údajů o dítěti, osobní a rodinné anamnézy, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení. Vytyčení hlavních obtíží dítěte/žáka, stanovení individuálního vzdělávacího plánu podpory + individuálního výchovného plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvence, trvání intervenční činnosti).

Intervenční činnost

 • Provádění, eventuálně zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce s dítětem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační).
 • Provádění, eventuálně zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních či stimulačních se skupinou dětí.
 • Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu + individuálního výchovného plánu (ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci dítěte, s dítětem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy).
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav.
 • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních didaktických pomůcek a materiálů.
 • Zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou dítěte/žáka (se zákonným zástupcem).
 • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro děti, zákonné zástupce a pedagogy školy.
 • Konzultace s pracovníky specializovaných poradenských pracovišť, krizovými centry, kurátory a pracovníky OSPOD, dalšími odborníky.

Metodická a koordinační činnost

 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Metodické činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 • Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.
 • Evidence a dokumentace případů (žáků s SVP) a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa.