Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Průběžné výsledky zápisu do prvních tříd
30
Průběžné výsledky zápisu do prvních tříd
1
Průběžné výsledky zápisu do prvních tříd
2
Průběžné výsledky zápisu do prvních tříd
3
Průběžné výsledky zápisu do prvních tříd
4
Průběžné výsledky zápisu do prvních tříd
5
Průběžné výsledky zápisu do prvních tříd
6
Průběžné výsledky zápisu do prvních tříd
7
Průběžné výsledky zápisu do prvních tříd
8
Průběžné výsledky zápisu do prvních tříd
9
Průběžné výsledky zápisu do prvních tříd
10
Průběžné výsledky zápisu do prvních tříd
11
Průběžné výsledky zápisu do prvních tříd
12
Průběžné výsledky zápisu do prvních tříd
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > ŠVP > Učební plán a osnovy

Učební plán a osnovy

1. Tabulace učebního plánu (XLS)

2. Poznámky k učebnímu plánu

1. stupeň

Český jazyk

Je posílen o 8 hodin z disponibilní časové dotace, protože tvoří důležitý základ celého vzdělávacího procesu. 2 hodiny byly přidány do 2. a 3. ročníku, kde budou využity k docvičení techniky čtení a psaní. Také ve 4. a 5. ročníku byla navýšena časová dotace předmětu o 2 vyučovací hodiny, tyto budou využity k rozvoji všestranné a účinné komunikaci žáků.

Matematika

Je posílena o 4 hodiny z disponibilní časové dotace vzhledem k důležitosti tohoto předmětu, který tvoří osu vzdělávacího působení základní školy. Jedna hodina byla přidána do 1. ročníku, kam jsme zařadili sčítání do 20 s přechodem desítky, dále do 2. ročníku pro upevnění sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky a nácviku násobilky do 50. O další hodinu byla navýšena dotace ve 3. ročníku, kde bude využita k automatizaci násobilky a v 5. ročníku pro upevnění a souhrnné procvičení učiva 1. stupně.

Vlastivěda, Přírodověda: jsou posíleny o 1 hodinu týdně ve 4. ročníku vzhledem k rozšíření učiva o region jižní Čechy.

2. stupeň

Disponibilní časové dotace bylo využito u předmětů, které posilují znalosti či dovednosti potřebné při přípravě na budoucí profesní orientaci: český jazyk, další cizí jazyk, matematika, dějepis, fyzika, zeměpis, výchova ke zdraví, praktické činnosti a povinně volitelný předmět.

Český jazyk

Původní časová dotace byla posílena 4 disponibilními hodinami, a to v 6. ročníku o 0,5 hodiny (celkem 4,5), v 7. ročníku o 1,5 hodiny (4,5), v 8. a 9. ročníku o 1 hodinu týdně (5). Navýšené hodiny budou využity k procvičování učiva, v 9. ročníku k přípravě žáků na přijímací zkoušky.

Další cizí jazyk

Tento předmět jsme jako povinný zařadili od 6. ročníku, využili jsme 7 hodin disponibilní časové dotace: v 6. ročníku bude další cizí jazyk vyučován 1 hodinu týdně, v ostatních ročnících 2 hodiny týdně.

Matematika

Původní časová dotace byla posílena 4 disponibilními hodinami, a to v 6. ročníku o 0,5 hodiny (celkem 4,5), v 7. ročníku o 1,5 hodiny (4,5), v 8. a 9. ročníku o 1 hodinu týdně (5). Navýšené hodiny budou využity k procvičování učiva, v 9. ročníku k přípravě žáků na přijímací zkoušky.

Dějepis

V 6. ročníku jsme využili 1 hodiny disponibilní časové dotace a posílili výuku na 2 hodiny týdně z důvodu většího rozsahu učiva.

Fyzika

V 7. ročníku došlo k posílení výuky na 2 hodiny týdně využitím 1 hodiny disponibilní časové dotace z důvodu náročnosti učiva a nutnosti jeho důkladného procvičení.

Zeměpis

Z disponibilních hodin jsme využili 1 hodinu a posílili výuku v 6. ročníku na 2 hodiny týdně z důvodu rozsahu a náročnosti učiva.

Výchova ke zdraví

K využití 1 hodiny disponibilní časové dotace došlo v sedmém ročníku, tento předmět bude tedy vyučován od 7. ročníku po jedné hodině týdně.

Praktické činnosti

1 hodinu z disponibilní časové dotace jsme zařadili do 6. ročníku, tento předmět tak bude vyučován v každém ročníku 1 hodinu týdně.

Povinně volitelný předmět

Žáci si budou moci tento předmět volit v 8. a 9. ročníku z aktuální nabídky, která bude vycházet z požadavku žáků i rodičů. Předmět bude vyučován 2 hodiny týdně, bylo využito 4 hodin z disponibilní časové dotace.

Nepovinný vyučovací předmět náboženství bude realizován ve shodě s platnými školskými předpisy (především podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících), a to v 1. - 9. ročníku po 1 vyučovací hodině týdně (dle zájmu žáků).

Podrobnější dokumentace o cílech a obsahovém zařazení nepovinného předmětu je uložena v dokumentaci školy.

Učební osnovy

Učební osnovy jsou k dispozici u ředitele školy nebo u zástupců ředitele školy.