Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Základní škola > ŠVP > Učební plán a osnovy

Učební plán

1) Tabulace učebního plánu (XLS)

2) Poznámky k učebnímu plánu

1. stupeň

Český jazyk

Je posílen o 8 hodin z disponibilní časové dotace, protože tvoří důležitý základ celého vzdělávacího procesu. 2 hodiny byly přidány do 2. a 3. ročníku, kde budou využity k docvičení techniky čtení a psaní. Také ve 4. a 5. ročníku byla navýšena časová dotace předmětu o 2 vyučovací hodiny, tyto budou využity k rozvoji všestranné a účinné komunikaci žáků.

Matematika

Je posílena o 4 hodiny z disponibilní časové dotace vzhledem k důležitosti tohoto předmětu, který tvoří osu vzdělávacího působení základní školy. Jedna hodina byla přidána do 1. ročníku, kam jsme zařadili sčítání do 20 s přechodem desítky, dále do 2. ročníku pro upevnění sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky a nácviku násobilky do 50. O další hodinu byla navýšena dotace ve 3. ročníku, kde bude využita k automatizaci násobilky a v 5. ročníku pro upevnění a souhrnné procvičení učiva 1. stupně.

Vlastivěda, Přírodověda: jsou posíleny o 1 hodinu týdně ve 4. ročníku vzhledem k rozšíření učiva o region jižní Čechy.

2. stupeň

Disponibilní časové dotace bylo využito u předmětů, které posilují znalosti či dovednosti potřebné při přípravě na budoucí profesní orientaci: český jazyk, další cizí jazyk, matematika, dějepis, fyzika, zeměpis, výchova ke zdraví, praktické činnosti a povinně volitelný předmět.

Český jazyk

Původní časová dotace byla posílena 4 disponibilními hodinami, a to v 6. ročníku o 0,5 hodiny (celkem 4,5), v 7. ročníku o 1,5 hodiny (4,5), v 8. a 9. ročníku o 1 hodinu týdně (5). Navýšené hodiny budou využity k procvičování učiva, v 9. ročníku k přípravě žáků na přijímací zkoušky.

Další cizí jazyk

Tento předmět jsme jako povinný zařadili od 6. ročníku, využili jsme 7 hodin disponibilní časové dotace: v 6. ročníku bude další cizí jazyk vyučován 1 hodinu týdně, v ostatních ročnících 2 hodiny týdně.

Matematika

Původní časová dotace byla posílena 4 disponibilními hodinami, a to v 6. ročníku o 0,5 hodiny (celkem 4,5), v 7. ročníku o 1,5 hodiny (4,5), v 8. a 9. ročníku o 1 hodinu týdně (5). Navýšené hodiny budou využity k procvičování učiva, v 9. ročníku k přípravě žáků na přijímací zkoušky.

Dějepis

V 6. ročníku jsme využili 1 hodiny disponibilní časové dotace a posílili výuku na 2 hodiny týdně z důvodu většího rozsahu učiva.

Fyzika

V 7. ročníku došlo k posílení výuky na 2 hodiny týdně využitím 1 hodiny disponibilní časové dotace z důvodu náročnosti učiva a nutnosti jeho důkladného procvičení.

Zeměpis

Z disponibilních hodin jsme využili 1 hodinu a posílili výuku v 6. ročníku na 2 hodiny týdně z důvodu rozsahu a náročnosti učiva.

Výchova ke zdraví

K využití 1 hodiny disponibilní časové dotace došlo v sedmém ročníku, tento předmět bude tedy vyučován od 7. ročníku po jedné hodině týdně.

Praktické činnosti

1 hodinu z disponibilní časové dotace jsme zařadili do 6. ročníku, tento předmět tak bude vyučován v každém ročníku 1 hodinu týdně.

Povinně volitelný předmět

Žáci si budou moci tento předmět volit v 8. a 9. ročníku z aktuální nabídky, která bude vycházet z požadavku žáků i rodičů. Předmět bude vyučován 2 hodiny týdně, bylo využito 4 hodin z disponibilní časové dotace.

Nepovinný vyučovací předmět náboženství bude realizován ve shodě s platnými školskými předpisy (především podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících), a to v 1. - 9. ročníku po 1 vyučovací hodině týdně (dle zájmu žáků).

Podrobnější dokumentace o cílech a obsahovém zařazení nepovinného předmětu je uložena v dokumentaci školy.

Učební osnovy

Učební osnovy jsou k dispozici u ředitele školy nebo u zástupců ředitele školy.

Logo_SP_obdelnik (1).jpg

Office365Logoj.jpg

baka_ico.png

Plán akcí školního projektu pro volný čas DRAK

Rozpis akcí DRAKa

Školní parlament se uskuteční v pondělí 6. 11. 2023 od 14 hod.

Kroužek FLORBALU začíná od pondělí 2. 10. 2023.

30. 11. Ondřej

Zítra: Iva

Fotbalová akademie a fotbalové třídy
Od září 2016 jsou na naší škole otevřeny dvě třídy fotbalové akdemie (jedna osmá a jedna devátá třída). Od roku 2017 byly navíc ještě otevřeny v 6. a 7. ročníku fotbalové třídy.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3