Drobečková navigace

Základní škola > Aktuality > Informace pro rodiče našich žáků - z ročního plánu práce školy

Informace pro rodiče našich žáků - z ročního plánu práce školy

pro školní rok 2022/2023

1. 9. 2022 - 30. 6. 2023 školní rok 2022/2023
12. 9. 2022 třídní schůzky Spolku rodičů
listopad 2022 (dle situace) Den otevřených dveří 1.třídy a II.stupeň
12. 12. 2022 třídní schůzky Spolku rodičů
březen 2023 (dle situace) Den otevřených dveří 2. - 5. třídy
17. 4. 2023 třídní schůzky Spolku rodičů

Pedagogické rady

24. 8. a 1. 9. 2022 zahajovací
14. 11. 2022 hodnotící - I. čvrtletí
23. 1. 2023 klasifikační - I. pololetí
17. 4. 2023 hodnotící - III. čvrtletí
22. 6. 2023 klasifikační - II. pololetí

Základní školu navštěvuje ve školním roce 2022/2023:

 žáků 665
1. stupeň 318 žáků
2. stupeň 347 žáků
celkem 31 tříd  

Školní družinu navštěvuje ve školním roce 2021/2022:

164 dětí z 1. stupně a přípr. třídy
v 7 odděleních

Termíny prázdnin žáků ve školním roce 2022/2023:

26. a 27. 10. 2022 Podzimní prázdniny
23. 12. 2022 - 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny
3. 2. 2023 Pololetní prázdniny
6. - 12. 3. 2023 Jarní prázdniny
6. 4. 2023 (+ st. svátky) Velikonoční prázdniny
1. 7. - 3. 9. 2023 Hlavní prázdniny

  Přijímací řízení - ve školním roce 2022/2023

1. a 30. 4. 2023 (pravděpodobně 13. a 14. 4.) Zápis do 1. tříd
2. - 15. 1. 2023 (1. kolo) Talentové příjímací zkoušky na SŠ
11. - 28. 4. 2023 (1. kolo) 1. kolo přijímacích zkoušek na SŠ - v Jihočeském kraji dle typu střední školy
  další kola dle informací ředitelů středních škol

Termín odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ

do 30. 11. 2022 řediteli SŠ přihlášky k talentovým zkouškám
do 1. 3. 2023 řediteli SŠ přihlášky ke zkouškám na SŠ

Pedagogicko - organizační informace (přehled)

Mimoškolní aktivity

- spolupráce s Regionální fotbalovou akademií Jihočekého kraje
- projekt s SK Třebín - odbíjená dívek

- spolupráce s SK Dynamo - fotbalové třídy na II. stupni
- spolupráce se ZOO Hluboká nad Vltavou
- zapojení do dlouhodobého projektu "Silní bez násilí"