Drobečková navigace

Základní škola > Aktuality > Silní bez násilí > Projektové dny

Projektové dny

1. projektový den - 26. 5. 2011

První projektový den byl zaměřený na rizikové chování.

Žáci se po společném zahájení v tělocvičně věnovali se svými třídními učiteli formou her, dotazníků a pracovních listů poznávání třídního klimatu.

Poté se každá třída podrobněji zabývala dvěma zadanými tématy (šikana, agrese, záškoláctví, alkohol a tabák, drogy,...).

Na závěr projektového dne se z vykonaných aktivit připravily prezentace, které si jednotlivé třídy prohlédnou během září následujícího školního roku na chodbách školy.

Fotografie z projektového dne najdete zde

  

2. projektový den - 16. 6. 2011

Druhý projektový den byl zaměřený na lidské ctnosti.

Nazvali jsme jej "Rytířský den aneb středověký mravní kodex".

Žáci školy rozdělení do šestnácti věkově různorodých skupin se ráno sešli na společné zahájení v tělocvičně. Čekali tam na ně středověcí rytíři v čele se samotným králem. Ti předvedli překvapeným divákům několik soubojů, které byly doprovázeny působivým povídáním o tom, jak se ve středověku rytířům žilo.

Poté se skupiny se svými učiteli rozšly do přidělených tříd, kde se různě staří žáci  mezi sebou seznamovali formou zajímavých her a úkolů.

Každou skupinu také navštívil pracovník Salesiánského střediska mládeže - DDM ČB a probíral s dětmi téma - Vliv vrstevníků a tlak skupiny + kdo je schopen mi poradit.

Na závěr si žáci pojmenovali svou slupinu a vymysleli pro ni erb. Protože některé děti (žáci čtvrtého a pátého ročníku) končily dříve, poslední hodinu strávili starší psaním vzkazů nově získaným mladším kamarádům a zpětnou reflexí.

Fotografie z projektového dne najdete zde


 
3. projektový den - 5. 9. 2011

"Streetlight, vše o muzikálu"

Třetí projektový den byl zahájen v tělocvičně brněnskou neziskovou organizací TRIALOG, která nám formou prezentace představila jednotlivé workshopy, kterých se všichni v říjnovém projektovém týdnu zúčastníme. Poté jsme se rozešli do svých tříd, kde jsem se seznámili s průběhem projektového týdne. Následující hodiny se nesly ve znamení muzikálu. Probírali jsme děj i zákulisí vzniku tohoto díla. Objevil se před námi strhující životní příběh Charlese Moatse žijícího v šedesátých letech minulého století v chudé chicagské čtvrti. Na závěr projektového dne 

 jsme si procvičili zeměpisné znalosti, když jsme si vyprávěli, odkud pocházejí jednotliví členové skupiny Gen Rosso. Stranou nezůstaly ani naše překladatelské schopnosti. Překládali jsme z angličtiny písně které zazní v muzikálu.