Drobečková navigace

Základní škola > Školní družina

Školní družina

Vedoucí vychovatelka:  pí. Dagmar Petráková                                                                        
Vychovatelky:  pí. Ivana Beritová 
  Mgr. Věra Hřebečková
  pí. Eva Králová
  pí. Pavla Pavlíková
  pí. Blanka Zigová
  Mgr. Anežka Zimmermannová
   
Telefon: 607 247 976


V naší školní družině je ve vlastních prostorách 8 oddělení, ve kterých jsou děti z 1. - 5. tříd. Provoz je od 6.00 do 17.00 hod. Školní družina je vybavena hračkami, hrami, stavebnicemi, audio a videotechnikou, relaxačními pomůckami, v každém oddělení je počítač. Využíváme "Legoučebnu", školní kuchyňku, počítačovou učebnu, knihovnu, tělocvičnu, ... Máme nově zrekostruované herny, které mají děti ve velké oblibě.

Každý den mají děti jinou zájmovou činnost obsahující pracovní, výtvarnou, hudební, dopravní, tělesnou, společenskou výchovu, přírodovědnou činnost, každodenní vycházku a také přípravu na vyučování. Nepíšeme s dětmi domácí úkoly, to s nimi nejlépe v klidu zvládnete Vy, rodiče. Formou her a ve spolupráci s třídními učiteli procvičujeme právě probírané učivo. Děti mají tuto formu "výuky" rády a ani jim nepřijde, že se vlastně učí.

S dětmi dále nacvičujeme pásma na besídky, pořádáme dětský karneval, sportovní odpoledne, jezdíme na výstavy, navštěvujeme psí útulek, pečujeme o drobná zvířata ve školním zvěřinci, se staršími dětmi pečeme ve školní kuchyňce sladkosti. Na jaře pořádáme "Noční dobrodružství ve škole", kde kromě spaní plní děti různé bobříky. Na závěr školního roku je to zase "Rozloučení s družinou", kdy si u ohýnku opékáme špekáčky a vzpomínáme, co jsme za těch 10 měsíců zažili.

Těchto činností je mnoho, ale o tom se přesvědčíte jen pokud nám Vaše dítě svěříte.

Za pobyt ve školní družině se platí 150,- měsíčně (možné i osvobození od platby - od 1. 1. 2005 vyřizuje ZŠ Máj I Č.Budějovice).

Režim dne školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Logo_SP_obdelnik (1).jpg

Office365Logoj.jpg

baka_ico.png

Plán akcí školního projektu pro volný čas DRAK

Rozpis akcí DRAKa

Školní parlament se uskuteční v pondělí 25. 9. 2023 od 14 hod.

Kroužek FLORBALU začíná od pondělí 2. 10. 2023.

21. 9. Matouš

Zítra: Darina

Fotbalová akademie a fotbalové třídy
Od září 2016 jsou na naší škole otevřeny dvě třídy fotbalové akdemie (jedna osmá a jedna devátá třída). Od roku 2017 byly navíc ještě otevřeny v 6. a 7. ročníku fotbalové třídy.