Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Aktuality > Karanténa ZŠ

Karanténa ZŠDatum konání:
10.3.2020
Datum ukončení:
26.6.2020

Kontakty na školu v dopoledních hodinách (8.30 - 11.30 hodin): tel. 385 103 200, MT 607 988 453 nebo školní e-maily průběžně.

22. 6. 2020

 • Ve školní on-line pokladně jsou již zavedeny nové třídy 0.A, 0.B, 0.C a 5.F (od září 1. A,B,C a 6.F). Je možné provádět registrace. Děkujeme za pomoc.

18. 6. 2020

 • Prosíme rodiče našich budoucích prvňáčků, aby byli trpěliví s registrací do školní on-line pokladny. Seznamy jsme odeslali a nyní čekáme, než je firma zadá do systému. Děkujeme za trpělivost.

16. 6. 2020

 • Vydávání vysvědčení se uskuteční 26. 6. klasickým způsobem ve třídách bez omezení počtu žáků. Umožňuje nám to včerejší rozhodnutí MŠMT. Podmínkou přítomnosti ve škole bude vyplněné čestné prohlášení. Pokud si žáci vysvědčení nevyzvednou 26. 6., bude následně k vyzvednutí v kanceláři školy o prázdninách v úředních dnech (středa 9 - 11 hodin).
 • Obědy bude možné odhlašovat na poslední dny tohoto školního roku do úterý 23. 6. do 12 hodin.
 • Další informace k organizaci závěru školního roku obdržíte od svých třídních učitelů.
 • Vzhledem k tomu, že žáci dostávají výsledky přijímacího řízení a někteří nejsou bohužel přijati přidávám odkaz na stránky výchovného poradce s informacemi o dalším postupu.

5. 6. 2020

 • Od pondělí je připraven rozvrh pro žáky II. stupně. Jsou v něm uvedeny konzultační hodiny, třídnické hodiny i on-line výuka. Stravování pro žáky II. stupně nemůže být bohužel z organizačních důvodů zajištěno.
 • Připravujeme fotografování třídních kolektivů. Fotografování by se mělo uskutečnit v pátek 12. 6. Informace k organizaci obdržíte od svých třídních učitelů.

29. 5. 2020

 • Informace pro rodiče žáků II. stupně k případné účasti jejich dětí ve škole po 8. 6. 2020 - dokument. Další informace budeme postupně aktualizovat dle vývoje epidemiologické situace a rodiče je obdrží od svých TU. Tyto informace budeme stále zveřejňovat i zde na školním webu.
 • Rozvrh on-line výuky pro 5. - 9. třídy s platností od 1. 6.
 • Čestné prohlášení, které musí vyplnit každý rodič žáka II. stupně, jehož dítě bude docházet do školy po 8. 6. (od rodičů žáků I. stupně již máme).

28. 5. 2020

 • Připravujeme formu případné účasti žáků II. stupně ve škole do konce školního roku od 8. 6. Další informace zveřejníme s předstihem na této stránce.
 • Aktuální výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení - stránky ČSSZ.

27. 5. 2020

 • Od pondělí 25. 5. chodí naší do školy 197 žáků I. stupně (55% žáků I. stupně).
 • Podmínky nároku na ošetřovné do konce června - stránky MPSV.
 • Třídní schůzka rodičů našich budoucích prvňáčků se uskuteční pravděpodobně 15. 6. O podrobnostech budete následně informováni.

22. 5. 2020

 • Od pondělí 25. 5. nastupují ve speciálním režimu žáci I. stupně. Přihlášeno je skoro 200 žáků.
 • Od pondělí 25. 5. se také mění rozvrh výuky žáků 9. tříd připravujících se na přijímací zkoušky. Výuka bude probíhat v úterý, středu a čtvrtek ve třech vyučovacích hodinách.
 • Na stránkách školní jídelny je aktualizovaný jídelníček do konce školního roku.
 • Od pondělí 25. 5. chodí naší do školy 197 žáků I. stupně (55% žáků I. stupně).
 • Podmínky nároku na ošetřovné do konce června - stránky MPSV.
 • Třídní schůzka rodičů našich budoucích prvňáčků se uskuteční pravděpodobně 15. 6. O podrobnostech budete následně informováni.

18. 5. 2020

 • Finišujeme v přípravách na nástup žáků I. stupně do školy (od 25. 5.). 
 • Poučení žáků o dodržování bezpečnosti a hygieny ve škole - příloha Školního řádu ZŠ Máj I (schváleno Školskou radou ZŠ Máj I k 11. 5. 2020).

13. 5. 2020

 • Pro rodiče OSVČ, kteří žádají "Ošetřovné" nastala změna. V potvrzení o uzavření školy musí být i jméno dítěte, takže si každý musí požádat jako je to u ošetřovného. 
 • V pondělí se rozjela výuka žáků 9. tříd (příprava na přijímací zkoušky). Každý den dochází kolem 30 žáků.

7. 5. 2020

 • Rozvrh on-line výuky a další období od 11. 5.
 • Informace MŠMT o organizaci výuky po 11. 5. 2020 - dokument.
 • Informace k přijímacím zkouškám na střední školy a maturitám v roce 2020 - stránky MŠMT.

6. 5. 2020

4. 5. 2020

 • Seznam zatím přijatých žáků z obvodu ZŠ Máj I.
 • Informace k nástupu žáků 9. tříd a I. stupně budeme postupně upřesňovat a rodiče je obdrží vždy s předstihem od svých třídních učitelů. Vše se bude odvíjet od počtu žáků přihlášených k přímé výuce. Budeme samozřejmě přihlížet, pokud to bude možné, i k požadavkům rodičů a ped. pracovníků. Situace je pro nás všechny nová a tak se některé věci musí bohužel průběžně měnit. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

2. 5. 2020

 • Dne jsme obdrželi metodiku MŠMT k realizaci výuky v 9. třídách a na I. stupni ve škole. Musíme ještě dopracovat informační dopis pro rodiče k organizaci výuky na naší škole. Tyto dopisy obdrží rodiče zítra nebo v pondělí e-mailem od svých třídních učitelů včetně čestného prohlášení

30. 4. 2020

 • Připravujeme se na výuku žáků 9. tříd ve škole a to od 11. 5. (dnešní rozhodnutí vlády). V neděli nebo počátkem příštího týdne obdržíte od svých třídních učitelů e-mailem informační dopis (bude ke stažení i zde). 

29. 4. 2020

27. 4. 2020

26. 4. 2020

24. 4. 2020

 • Třídní schůzky Spolku rodičů ZŠ Máj I plánované na 27. 4. se konat nebudou. Náhradní termín a způsob se pokusíme zajistit dle situace.
 • Otázka postupného otevírání škol je zatím stále otevřená. Předběžný termín pro 1. stupeň je sice 25. května, ale fungování školy, školní družiny a školní jídelny zatím není vyjasněné. Víme, že to přináší rodičům komplikace s plánováním, ale aktuální informace budeme stále uveřejňovat zde a případně je dostanete do e-mailu od svých třídních učitelů.

19. 4. 2020

 • Pokud někdo z rodičů z nějakého důvodu nestihl zápis do minulého týdne, je možnost jej zrealizovat v nejbližší době (nejpozději však do konce dubna). Jsou dvě možnosti. Pokud jste přihlášeni v přihlašovacím sytému MM ČB, pak stačí vyplněnou a podepsanou žádost poslat poštou, nebo dát do poštovní schránky školy. Druhou možností je osobní návštěva školy a to vždy ve středu mezi 9. a 11. hodinou ve třídě 2. B, kde budou přítomni ped. pracovníci.

17. 4. 2020

 • Aktuální informace k zápisu do 1. tříd. Pokud jste se registrovali a vyplnili žádost o přijetí na stránkách MM (https://zapiszscb.c-budejovice.cz), musíte tuto vyplněnou žádost vytisknout, podepsat a doručit do školy, aby byl ukončen akt podání žádosti o přijetí do 1. třídy. Pokud nemáte možnost ji vytisknout, musíte přijít do školy a zde Vám ji vytiskneme v k tomu určených časech. Dny a časy upřesníme příští týden. Setkali jsme se s několika případy, kdy rodiče považovali vyplnění přihlášky, za její podání a odeslaní do školy. Tak tomu bohužel není.
 • Ke včerejšímu dni (čtvrtek 16. 4.) jsme přijali 53 přihlášek do 1. třídy (z toho 9 žádostí o odklad školní docházky).
 • Rozvrh on-line výuky na týden: 20. - 24. 4.

15. 4. 2020

 • Finišují přípravy na zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/21 (čtvrtek a pátek 14 - 17 hodin - bez dětí).
 • Z důvodu včerejšího vyhlášení vládních představitelů o otevírání škol prosím rodiče o klid a trpělivost. Víme všichni, že se v dnešní době mění situace každým dnem a tak vyčkejme na další vývoj událostí. Snad bude pro nás všechny příznivý. Děkujeme za pochopení a přejeme všem hlavně zdraví.
 • Předběžný plán MŠMT k postupnému otevírání škol a školských zařízení: web MŠMT.

9. 4. 2020

 • Rozvrh on-line výuky na týden: 14. - 17. 4.
 • K dnešnímu dni registrujeme 14 přijatých žádostí o přijetí do 1. třídy naší školy (7 obvod a 7 mimo školní obvod ZŠ Máj I).
 • Na stránky zápisu do 1. tříd bylo přidáno několik nových informací: "Stránky k zápisu do 1. tříd".

6. 4. 2020

 • V minulém týdnu jsme rozjeli on-line výuku některých předmětů na II. stupni. Chceme tuto formu výuky dále rozšiřovat, abychom rodičům co nejvíce pomohli a pokusili se naši práci zkvalitnit.
  Rozvrh na tento týden: 6. - 9. 4.

2. 4. 2020

 • Včera začal zápis do 1. tříd. Obdrželi jsme již první žádosti o přijetí do datové schránky. Všechny rodiče upozorňujeme na potřebu kompletnosti dokumentů (žádost o přijetí, kopie RL dítěte, případně kopie rozhodnutí o odkladu školní docházky z loňského roku). Připomínám, že všechny informace jsou na: "Stránky k zápisu do 1. tříd"

27. 3. 2020

 • Dnešním dnem je možné žádat "Ošetřovné" dle nových pravidel. Připomínám kontakt (kancelar@zsmaj.cz nebo 385 103 200-pouze dopoledne).

26. 3. 2020

 • Aktuální informace k "Ošetřovnému". Čekáme tedy na tiskopisy a podpis prezidenta, abychom mohli začít vytávat doklady pro Ošetřovné dle nových pravidel. Dávky by měly být vypláceny i zpětně.
 • Ke stažení nový "Výkaz péče", neboť nově se mohou zákonní zástupci v péči o děti po dobu mimořádných opatření střídat.

25. 3. 2020

24. 3. 2020

 • Termín zápisu do 1. tříd se posouvá na termín po Velikonocích - tedy na 16. a 17. 4. Další informace k organizaci zápisu na naší škole budeme aktualizovat na stránkách naší školy k zápisu do 1. tříd.
 • Ze včerejší tiskové konference ministra školství (sledujte stránky MŠMT):
  - školy budou uzavřené pravděpodobně do druhé poloviny května - jako škola hledáme další nástroje, jak rodičům usnadnit výuku jejich dětí
  - přijímací zkoušky by se měly uskutečnit 14 dní po nástupu žáků do škol, uskuteční se však pouze jedno kolo
 • Pokud dnes schválí poslanecká sněmovna změny v "ošetřovném" a následně proběhne "schvalovací" kolečko (senát, prezident republiky) budeme následně vystavovat nová potvrzení pravděpodobně od zítřka (buďte prosím trpěliví, dávky by měly být vypláceny i zpětně).

20. 3. 2020

 • "Ošetřovné" i pro rodiče dětí starších 10 let budeme potvrzovat až v příštím týdnu. Zásadní je pro nás schválení dokumentu, který toto bude umožňovat, což se předpokládá zhruba v polovině týdne. O změně vás budeme na tomto místě informovat.
 • ZÁPIS do 1. tříd - MŠMT rozeslalo doporučení MŠMT k organizaci zápisu do 1. tříd, který se uskuteční bez přítomnosti dětí (zákon to umožňuje). Bude potřeba zajistit i minimální množství rodičů a s tím bezpečnosti pro všechny zúčastněné. Podrobnosti budeme řešit ve spolupráci se zřizovatelem počátkem příštího týdne. O organizaci zápisů budeme na tomto místě podrobně informovat. Stále doporučujeme přihlásit se do registračního systému zápisů, kde si můžete zvolit přesný čas realizace zápisu do 1. třídy.

18. 3. 2020

 • Děkuji rodičům za využívání rezervačního systému k zápisu do 1. tříd. K dnešnímu dni je zaregistrováno do naší školy zatím 33 zájemců.
 • V tomto okamžiku žádné informace ohledně dalšího chodu školy nemáme. Buďme trpěliví a děkujeme za pomoc a pochopení.
 • Měla by stále probíhat komunikace s rodiči a žáky. I vyučující se učí a vyhledávají nejoptimálnější způsoby komunikace. Materiály pro žáky budou nadále připravovat a rozesílat.

16. 3. 2020

 • Informace k zápisu do 1. tříd - změna - rozšiřujeme možnost rezervačního systému. Další informce.
 • Vyučující budou i nadále komunikovat s rodiči a žáky jako doposud a připraví další pracovní materiály, které v průběhu tohoto týdne rozešlou.
 • Vydávání potvrzení "Ošetřovné" je samozřejmě stále možné v dopoledních hodinách od 9 do 12 hodin v kanceláři školy. Je možné toto potvrzení vydávat i elektronicky bez nutnosti si pro něj chodit do školy. Doporučujeme se tedy dopředu domluvit na tel. čísle 385 103 200.
 • Z důvodu opatření přijatých vládou výrazně omezujeme přítomnost pracovníků ve škole.

13. 3. 2020

 • Následující video by vám mělo představit postup, který povede k dearchivaci zaslaných studijních materiálů. V případě nejasností nebo potíží se můžete obrátit na Mgr. Syrovátku, jehož e-mailovou adresu jste dostali (v pracovní době jej zastihnete rovněž na tam uvedeném telefonním čísle).

  VIDEO

 • Vyjádření MŠMT k nouzovému stavu.
 • Vážení rodiče, z důvodu nařízeného uzavření školy jsou materiály k domácímu samostudiu Vašich dětí rozesílány třídními učiteli na Vaše e-mailové adresy uvedené při registraci do školní elektronické pokladny (případně na jiný e-mail vyžadovaný rodiči). První "várku" materiálů již máte nebo ji obdržíte v průběhu dnešního dne. Prosíme o spolupráci, pomoc a případnou kontrolu práce Vašich dětí. Další informace od vyučujících obdržíte stejnou cestou. Touto cestou lze řešit i případné potíže. Neváhejte se na nás obrátit. Jde nám všem o překlenutí tohoto náročného období tak, aby co nejméně poznamenalo kvalitu přípravy Vašich dětí v procesu vzdělávání. Děkujeme za pochopení. 

12. 3. 2020

 • Od pátečního rána 13. 3. nebude možné v rámci pronájmů organizovat sportovní aktivity ve školních tělocvičnách.
 • Zatím žádná další zásadní informace. Čekáme na výsledky jednání vlády.
 • Informace MPSV - i k čepání "Ošetřovného".

11. 3. 2020

 • V případě potřeby je provoz kanceláře po - pá od 8 do 14 hodin (tel. 385 103 200).
 • Vyjádření MŠMT k přijatým opatřením.
 • Opatření související s uzavřením škol budou dle vyjádření ministerstva zdravotnictví trvat minimálně 14 dní (vše upřesníme).
 • Do pátku by rodiče nebo žáci měli dostat od třídních učitelů do kontaktních e-mailů přehled učiva k samostudiu či procvičování na nejbližší období (prosíme tedy o případnou aktualizaci kontaktů - e-mailove kontakty na vyučující jsou na webu školy "Vedení školy a vyučující").
 • Rodiče žáků do 10 let věku, kteří potřebují pro zaměstnavatele potvrdit "Ošetřovné" mohou chodit od dnešního dne od 9 hodin do kanceláře školy (tel. 385 103 200).

10. 3. 2020

 • Vláda vyhlásila s platností od 11. 3. 2020 uzavření všech základních a středních škol z důvodu karantény. Další informace zjišťujeme a budeme je na tomto místě průběžně aktualizovat.
 • ZŠ Máj I bude s platností od 11. 3. uzavřena včetně všech součástí. Informace dostanou dnes žáci domů.
 • Doba trvání karanténních opatření zatím není známá.
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Karanténa a ošetřovné - informace pro rodiče od ČSSZ

 


Logo_SP_obdelnik (1).jpg

Office365Logoj.jpg

Plán akcí školního projektu pro volný čas DRAK

Rozpis akcí DRAKa

 

Časopis 9. ročníků

 

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav

Fotbalová akademie a fotbalové třídy
Od září 2016 jsou na naší škole otevřeny dvě třídy fotbalové akdemie (jedna osmá a jedna devátá třída). Od roku 2017 byly navíc ještě otevřeny v 6. a 7. ročníku fotbalové třídy.