Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Aktuality > Karanténa ZŠ

Karanténa ZŠDatum konání:
10.3.2020
Datum ukončení:
26.6.2020

Kontakty na školu v dopoledních hodinách (8.30 - 11.30 hodin): tel. 385 103 200, MT 607 988 453 nebo školní e-maily průběžně.

29. 5. 2020

 • Informace pro rodiče žáků II. stupně k případné účasti jejich dětí ve škole po 8. 6. 2020 - dokument. Další informace budeme postupně aktualizovat dle vývoje epidemiologické situace a rodiče je obdrží od svých TU. Tyto informace budeme stále zveřejňovat i zde na školním webu.
 • Rozvrh on-line výuky pro 5. - 9. třídy s platností od 1. 6.
 • Čestné prohlášení, které musí vyplnit každý rodič žáka II. stupně, jehož dítě bude docházet do školy po 8. 6. (od rodičů žáků I. stupně již máme).

28. 5. 2020

 • Připravujeme formu případné účasti žáků II. stupně ve škole do konce školního roku od 8. 6. Další informace zveřejníme s předstihem na této stránce.
 • Aktuální výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení - stránky ČSSZ.

27. 5. 2020

 • Od pondělí 25. 5. chodí naší do školy 197 žáků I. stupně (55% žáků I. stupně).
 • Podmínky nároku na ošetřovné do konce června - stránky MPSV.
 • Třídní schůzka rodičů našich budoucích prvňáčků se uskuteční pravděpodobně 15. 6. O podrobnostech budete následně informováni.

22. 5. 2020

 • Od pondělí 25. 5. nastupují ve speciálním režimu žáci I. stupně. Přihlášeno je skoro 200 žáků.
 • Od pondělí 25. 5. se také mění rozvrh výuky žáků 9. tříd připravujících se na přijímací zkoušky. Výuka bude probíhat v úterý, středu a čtvrtek ve třech vyučovacích hodinách.
 • Na stránkách školní jídelny je aktualizovaný jídelníček do konce školního roku.
 • Od pondělí 25. 5. chodí naší do školy 197 žáků I. stupně (55% žáků I. stupně).
 • Podmínky nároku na ošetřovné do konce června - stránky MPSV.
 • Třídní schůzka rodičů našich budoucích prvňáčků se uskuteční pravděpodobně 15. 6. O podrobnostech budete následně informováni.

18. 5. 2020

 • Finišujeme v přípravách na nástup žáků I. stupně do školy (od 25. 5.). 
 • Poučení žáků o dodržování bezpečnosti a hygieny ve škole - příloha Školního řádu ZŠ Máj I (schváleno Školskou radou ZŠ Máj I k 11. 5. 2020).

13. 5. 2020

 • Pro rodiče OSVČ, kteří žádají "Ošetřovné" nastala změna. V potvrzení o uzavření školy musí být i jméno dítěte, takže si každý musí požádat jako je to u ošetřovného. 
 • V pondělí se rozjela výuka žáků 9. tříd (příprava na přijímací zkoušky). Každý den dochází kolem 30 žáků.

7. 5. 2020

 • Rozvrh on-line výuky a další období od 11. 5.
 • Informace MŠMT o organizaci výuky po 11. 5. 2020 - dokument.
 • Informace k přijímacím zkouškám na střední školy a maturitám v roce 2020 - stránky MŠMT.

6. 5. 2020

4. 5. 2020

 • Seznam zatím přijatých žáků z obvodu ZŠ Máj I.
 • Informace k nástupu žáků 9. tříd a I. stupně budeme postupně upřesňovat a rodiče je obdrží vždy s předstihem od svých třídních učitelů. Vše se bude odvíjet od počtu žáků přihlášených k přímé výuce. Budeme samozřejmě přihlížet, pokud to bude možné, i k požadavkům rodičů a ped. pracovníků. Situace je pro nás všechny nová a tak se některé věci musí bohužel průběžně měnit. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

2. 5. 2020

 • Dne jsme obdrželi metodiku MŠMT k realizaci výuky v 9. třídách a na I. stupni ve škole. Musíme ještě dopracovat informační dopis pro rodiče k organizaci výuky na naší škole. Tyto dopisy obdrží rodiče zítra nebo v pondělí e-mailem od svých třídních učitelů včetně čestného prohlášení

30. 4. 2020

 • Připravujeme se na výuku žáků 9. tříd ve škole a to od 11. 5. (dnešní rozhodnutí vlády). V neděli nebo počátkem příštího týdne obdržíte od svých třídních učitelů e-mailem informační dopis (bude ke stažení i zde). 

29. 4. 2020

27. 4. 2020

26. 4. 2020

24. 4. 2020

 • Třídní schůzky Spolku rodičů ZŠ Máj I plánované na 27. 4. se konat nebudou. Náhradní termín a způsob se pokusíme zajistit dle situace.
 • Otázka postupného otevírání škol je zatím stále otevřená. Předběžný termín pro 1. stupeň je sice 25. května, ale fungování školy, školní družiny a školní jídelny zatím není vyjasněné. Víme, že to přináší rodičům komplikace s plánováním, ale aktuální informace budeme stále uveřejňovat zde a případně je dostanete do e-mailu od svých třídních učitelů.

19. 4. 2020

 • Pokud někdo z rodičů z nějakého důvodu nestihl zápis do minulého týdne, je možnost jej zrealizovat v nejbližší době (nejpozději však do konce dubna). Jsou dvě možnosti. Pokud jste přihlášeni v přihlašovacím sytému MM ČB, pak stačí vyplněnou a podepsanou žádost poslat poštou, nebo dát do poštovní schránky školy. Druhou možností je osobní návštěva školy a to vždy ve středu mezi 9. a 11. hodinou ve třídě 2. B, kde budou přítomni ped. pracovníci.

17. 4. 2020

 • Aktuální informace k zápisu do 1. tříd. Pokud jste se registrovali a vyplnili žádost o přijetí na stránkách MM (https://zapiszscb.c-budejovice.cz), musíte tuto vyplněnou žádost vytisknout, podepsat a doručit do školy, aby byl ukončen akt podání žádosti o přijetí do 1. třídy. Pokud nemáte možnost ji vytisknout, musíte přijít do školy a zde Vám ji vytiskneme v k tomu určených časech. Dny a časy upřesníme příští týden. Setkali jsme se s několika případy, kdy rodiče považovali vyplnění přihlášky, za její podání a odeslaní do školy. Tak tomu bohužel není.
 • Ke včerejšímu dni (čtvrtek 16. 4.) jsme přijali 53 přihlášek do 1. třídy (z toho 9 žádostí o odklad školní docházky).
 • Rozvrh on-line výuky na týden: 20. - 24. 4.

15. 4. 2020

 • Finišují přípravy na zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/21 (čtvrtek a pátek 14 - 17 hodin - bez dětí).
 • Z důvodu včerejšího vyhlášení vládních představitelů o otevírání škol prosím rodiče o klid a trpělivost. Víme všichni, že se v dnešní době mění situace každým dnem a tak vyčkejme na další vývoj událostí. Snad bude pro nás všechny příznivý. Děkujeme za pochopení a přejeme všem hlavně zdraví.
 • Předběžný plán MŠMT k postupnému otevírání škol a školských zařízení: web MŠMT.

9. 4. 2020

 • Rozvrh on-line výuky na týden: 14. - 17. 4.
 • K dnešnímu dni registrujeme 14 přijatých žádostí o přijetí do 1. třídy naší školy (7 obvod a 7 mimo školní obvod ZŠ Máj I).
 • Na stránky zápisu do 1. tříd bylo přidáno několik nových informací: "Stránky k zápisu do 1. tříd".

6. 4. 2020

 • V minulém týdnu jsme rozjeli on-line výuku některých předmětů na II. stupni. Chceme tuto formu výuky dále rozšiřovat, abychom rodičům co nejvíce pomohli a pokusili se naši práci zkvalitnit.
  Rozvrh na tento týden: 6. - 9. 4.

2. 4. 2020

 • Včera začal zápis do 1. tříd. Obdrželi jsme již první žádosti o přijetí do datové schránky. Všechny rodiče upozorňujeme na potřebu kompletnosti dokumentů (žádost o přijetí, kopie RL dítěte, případně kopie rozhodnutí o odkladu školní docházky z loňského roku). Připomínám, že všechny informace jsou na: "Stránky k zápisu do 1. tříd"

27. 3. 2020

 • Dnešním dnem je možné žádat "Ošetřovné" dle nových pravidel. Připomínám kontakt (kancelar@zsmaj.cz nebo 385 103 200-pouze dopoledne).

26. 3. 2020

 • Aktuální informace k "Ošetřovnému". Čekáme tedy na tiskopisy a podpis prezidenta, abychom mohli začít vytávat doklady pro Ošetřovné dle nových pravidel. Dávky by měly být vypláceny i zpětně.
 • Ke stažení nový "Výkaz péče", neboť nově se mohou zákonní zástupci v péči o děti po dobu mimořádných opatření střídat.

25. 3. 2020

24. 3. 2020

 • Termín zápisu do 1. tříd se posouvá na termín po Velikonocích - tedy na 16. a 17. 4. Další informace k organizaci zápisu na naší škole budeme aktualizovat na stránkách naší školy k zápisu do 1. tříd.
 • Ze včerejší tiskové konference ministra školství (sledujte stránky MŠMT):
  - školy budou uzavřené pravděpodobně do druhé poloviny května - jako škola hledáme další nástroje, jak rodičům usnadnit výuku jejich dětí
  - přijímací zkoušky by se měly uskutečnit 14 dní po nástupu žáků do škol, uskuteční se však pouze jedno kolo
 • Pokud dnes schválí poslanecká sněmovna změny v "ošetřovném" a následně proběhne "schvalovací" kolečko (senát, prezident republiky) budeme následně vystavovat nová potvrzení pravděpodobně od zítřka (buďte prosím trpěliví, dávky by měly být vypláceny i zpětně).

20. 3. 2020

 • "Ošetřovné" i pro rodiče dětí starších 10 let budeme potvrzovat až v příštím týdnu. Zásadní je pro nás schválení dokumentu, který toto bude umožňovat, což se předpokládá zhruba v polovině týdne. O změně vás budeme na tomto místě informovat.
 • ZÁPIS do 1. tříd - MŠMT rozeslalo doporučení MŠMT k organizaci zápisu do 1. tříd, který se uskuteční bez přítomnosti dětí (zákon to umožňuje). Bude potřeba zajistit i minimální množství rodičů a s tím bezpečnosti pro všechny zúčastněné. Podrobnosti budeme řešit ve spolupráci se zřizovatelem počátkem příštího týdne. O organizaci zápisů budeme na tomto místě podrobně informovat. Stále doporučujeme přihlásit se do registračního systému zápisů, kde si můžete zvolit přesný čas realizace zápisu do 1. třídy.

18. 3. 2020

 • Děkuji rodičům za využívání rezervačního systému k zápisu do 1. tříd. K dnešnímu dni je zaregistrováno do naší školy zatím 33 zájemců.
 • V tomto okamžiku žádné informace ohledně dalšího chodu školy nemáme. Buďme trpěliví a děkujeme za pomoc a pochopení.
 • Měla by stále probíhat komunikace s rodiči a žáky. I vyučující se učí a vyhledávají nejoptimálnější způsoby komunikace. Materiály pro žáky budou nadále připravovat a rozesílat.

16. 3. 2020

 • Informace k zápisu do 1. tříd - změna - rozšiřujeme možnost rezervačního systému. Další informce.
 • Vyučující budou i nadále komunikovat s rodiči a žáky jako doposud a připraví další pracovní materiály, které v průběhu tohoto týdne rozešlou.
 • Vydávání potvrzení "Ošetřovné" je samozřejmě stále možné v dopoledních hodinách od 9 do 12 hodin v kanceláři školy. Je možné toto potvrzení vydávat i elektronicky bez nutnosti si pro něj chodit do školy. Doporučujeme se tedy dopředu domluvit na tel. čísle 385 103 200.
 • Z důvodu opatření přijatých vládou výrazně omezujeme přítomnost pracovníků ve škole.

13. 3. 2020

 • Následující video by vám mělo představit postup, který povede k dearchivaci zaslaných studijních materiálů. V případě nejasností nebo potíží se můžete obrátit na Mgr. Syrovátku, jehož e-mailovou adresu jste dostali (v pracovní době jej zastihnete rovněž na tam uvedeném telefonním čísle).

  VIDEO

 • Vyjádření MŠMT k nouzovému stavu.
 • Vážení rodiče, z důvodu nařízeného uzavření školy jsou materiály k domácímu samostudiu Vašich dětí rozesílány třídními učiteli na Vaše e-mailové adresy uvedené při registraci do školní elektronické pokladny (případně na jiný e-mail vyžadovaný rodiči). První "várku" materiálů již máte nebo ji obdržíte v průběhu dnešního dne. Prosíme o spolupráci, pomoc a případnou kontrolu práce Vašich dětí. Další informace od vyučujících obdržíte stejnou cestou. Touto cestou lze řešit i případné potíže. Neváhejte se na nás obrátit. Jde nám všem o překlenutí tohoto náročného období tak, aby co nejméně poznamenalo kvalitu přípravy Vašich dětí v procesu vzdělávání. Děkujeme za pochopení. 

12. 3. 2020

 • Od pátečního rána 13. 3. nebude možné v rámci pronájmů organizovat sportovní aktivity ve školních tělocvičnách.
 • Zatím žádná další zásadní informace. Čekáme na výsledky jednání vlády.
 • Informace MPSV - i k čepání "Ošetřovného".

11. 3. 2020

 • V případě potřeby je provoz kanceláře po - pá od 8 do 14 hodin (tel. 385 103 200).
 • Vyjádření MŠMT k přijatým opatřením.
 • Opatření související s uzavřením škol budou dle vyjádření ministerstva zdravotnictví trvat minimálně 14 dní (vše upřesníme).
 • Do pátku by rodiče nebo žáci měli dostat od třídních učitelů do kontaktních e-mailů přehled učiva k samostudiu či procvičování na nejbližší období (prosíme tedy o případnou aktualizaci kontaktů - e-mailove kontakty na vyučující jsou na webu školy "Vedení školy a vyučující").
 • Rodiče žáků do 10 let věku, kteří potřebují pro zaměstnavatele potvrdit "Ošetřovné" mohou chodit od dnešního dne od 9 hodin do kanceláře školy (tel. 385 103 200).

10. 3. 2020

 • Vláda vyhlásila s platností od 11. 3. 2020 uzavření všech základních a středních škol z důvodu karantény. Další informace zjišťujeme a budeme je na tomto místě průběžně aktualizovat.
 • ZŠ Máj I bude s platností od 11. 3. uzavřena včetně všech součástí. Informace dostanou dnes žáci domů.
 • Doba trvání karanténních opatření zatím není známá.
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Karanténa a ošetřovné - informace pro rodiče od ČSSZ

 


Logo_SP_obdelnik (1).jpg

Plán akcí školního projektu pro volný čas DRAK

Rozpis akcí DRAKa (leden - březen 2020)

 

Časopis 9. ročníků

30. 5. Ferdinand

Zítra: Kamila

Fotbalová akademie a fotbalové třídy
Od září 2016 jsou na naší škole otevřeny dvě třídy fotbalové akdemie (jedna osmá a jedna devátá třída). Od roku 2017 byly navíc ještě otevřeny v 6. a 7. ročníku fotbalové třídy.