Fulltextové vyhledávání

Pohár primátora - florbal
Přírodovědná praktika
Kde všude se skrývá matematika
Dopravní hřiště
Republikové finále OVOV 7. - 9. 9. 2017
Academie cup 2017

Aktuality ze ZŠ

Vánoční prázdniny


Více aktualit

Reprezentace ČR


Více aktualit

Testování SCIO 9. tříd


Více aktualit


Základní škola MÁJ I

Architektonicky budovy školy navrhl ing. arch. Kubík, stavbu provedly Pozemí stavby České Budějovice. Škola byla slavnostně otevřena 1. září 1988 jako ještě ne zcela dokončená (nedokončená tělocvična, učebna dílen, odborné učebny Ch, F, Př)...PA310295.JPG

Prvním ředitelem školy byl jmenován pan Josef Cícha, který školu řídil do konce školního roku 1990/91. 1. srpna 1991 byla do funkce ředitele školy jmenovaná paní Jindra Kačenová. V roce 1996 byla vybudována střešní nástavba na pavilon I. stupně, která dala škole novou tvář. 1. 8. 2000 byl novým ředitelem školy jmenován Mgr. Antonín Scheichl. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce venkovního sportovního areálu v rámci které bylo vybudováno venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem. 1. 1. 2007 se novým ředitelem školy stal Mgr. Luboš Staněk. Škola patří stále mezi nejmladší v Českých Budějovicích, vznikla zároveň s novým sídlištěm Máj pro 30000 obyvatel na severozápadním okraji města. Stejně jako sídliště nese škola název Máj, konkrétně Máj I. V roce 2012 a 2013 bylo provedeno kompletní zateplení budovy a výměna oken. Nadále dochází k rekonstrukcím a modernizaci školy - klimatizace učeben přístavby, kompletní rekonstrukce soc. zařízení v budově, nové multimediální učebny s interaktivními tabulemi, zámková dlažba na nádvoří školy, rekonstruované tělocvičny a další.


 

Aktuální úspěchy v soutěžích:

 • Okresní kolo Florbal mladších žáků - 2. místo
 • O pohár primátora - volejbal smíšených družstev - 3. místo
 • Okresní kolo Florbal - 1. místo a postup do krajského finále
 • Okresní kolo Florbal mladších žákyň - 2. místo
 • Jihočeský úsměv 2017 - mezi deseti oceněnými příspěvky - Lukáš Urban a Ema Wuschková
 • Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů pro I. stupeň - družstvo - 4. místo a Milan Šnorek - absolutní vítěz mezi jednotlivci
 • Krajské kolo Atletického čtyřboje družstev - hoši - 3. místo
 • Okresní kolo Atletického čtyřboje družstev - dívky - 3. místo a hoši - 1. místo
 • Republikové finále OVOV v Brně - družstvo 28. místo (44 družstev), mezi jednotlivci Sebastián Novák 24. místo (126 závodníků v kategorii)
 • 1. ročník Akademie Cupu Regionálních fotbalových akademií - 2. místo ZŠ Máj I (12 družstev)
 • Okresní kolo Poháru rozhlasu - 3. místo - družstvo starších žáků
 • Okresní kolo Zeměpisné olympiády - Jan Schmied - 5. místo - úspěšný řešitel