Fulltextové vyhledávání

27. 3. 2017 - Jarní Jarmark
27. 3. 2017 - Jarní Jarmark
27. 3. 2017 - Jarní jarmark
Lyžařský výcvik 7. roč. (České Žleby)
Karneval - 1. ročník
ZŠ Máj I_Reg. fotb. akademie1

Aktuality ze ZŠ

Zápis do prvních tříd


Více aktualit

Nové stránky speciálního pedagoga


Více aktualit

Školní řády platné od 1. 9. 2016


Více aktualit


Základní škola MÁJ I

Architektonicky budovy školy navrhl ing. arch. Kubík, stavbu provedly Pozemí stavby České Budějovice. Škola byla slavnostně otevřena 1. září 1988 jako ještě ne zcela dokončená (nedokončená tělocvična, učebna dílen, odborné učebny Ch, F, Př)...PA310295.JPG

Prvním ředitelem školy byl jmenován pan Josef Cícha, který školu řídil do konce školního roku 1990/91. 1. srpna 1991 byla do funkce ředitele školy jmenovaná paní Jindra Kačenová. V roce 1996 byla vybudována střešní nástavba na pavilon I. stupně, která dala škole novou tvář. 1. 8. 2000 byl novým ředitelem školy jmenován Mgr. Antonín Scheichl. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce venkovního sportovního areálu v rámci které bylo vybudováno venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem. 1. 1. 2007 se novým ředitelem školy stal Mgr. Luboš Staněk. Škola patří stále mezi nejmladší v Českých Budějovicích, vznikla zároveň s novým sídlištěm Máj pro 30000 obyvatel na severozápadním okraji města. Stejně jako sídliště nese škola název Máj, konkrétně Máj I. V roce 2012 a 2013 bylo provedeno kompletní zateplení budovy a výměna oken. Nadále dochází k rekonstrukcím a modernizaci školy - klimatizace učeben přístavby, kompletní rekonstrukce soc. zařízení v budově, nové multimediální učebny s interaktivními tabulemi, zámková dlažba na nádvoří školy, rekonstruované tělocvičny a další.


 

Aktuální úspěchy v soutěžích:

  • 2. kolo Coca-cola Cupu ve fotbale 1. místo - postup do 3. kola
  • Okresní kolo ve vybíjené dívek - 2. místo
  • Okresní kolo Zeměpisné olympiády - Jan Schmied - 5. místo - úspěšný řešitel
  • Okresní kolo Olympiády z anglického jazyka - Matthew Matašovský - 6. místo
  • Okresní kolo Olympiády z německého jazyka - Jakub Hudeček - 4. místo
  • Krajské kolo ve florbalu - kat. H-IV - 2. místo
  • Halový OVOV - 5. místo našeho družstva v Jihočeském kraji, v celorepublikovém hodnocení (114 družstev) 12. místo, Adéla Strašíková - 2. místo a David Jodl - 3. místo v krajském hodnocení jednotlivců
  • Křehká krása - výtvarná soutěž - 1. místo - Linda Srchová
  • O Pohár primátora - futsal a kuželky 3. místo
  • Republikové finále OVOV v Brně - 29. místo (40 družstev) a Rostislav Kortus mezi jednotlivci 14. místo (112 závodníků)