Fulltextové vyhledávání

Dopravní hřiště
Republikové finále OVOV 7. - 9. 9. 2017
Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018
Den dětí - ZOO Dvorce
Exkurze - "Bezobratlí"
Předání dárků na dětské oddělení
Academie cup 2017

Aktuality ze ZŠ

Projekt EDISON


Více aktualit

Sběrová akce - starý papír


Více aktualit

Ředitelské volno


Více aktualit


Základní škola MÁJ I

Architektonicky budovy školy navrhl ing. arch. Kubík, stavbu provedly Pozemí stavby České Budějovice. Škola byla slavnostně otevřena 1. září 1988 jako ještě ne zcela dokončená (nedokončená tělocvična, učebna dílen, odborné učebny Ch, F, Př)...PA310295.JPG

Prvním ředitelem školy byl jmenován pan Josef Cícha, který školu řídil do konce školního roku 1990/91. 1. srpna 1991 byla do funkce ředitele školy jmenovaná paní Jindra Kačenová. V roce 1996 byla vybudována střešní nástavba na pavilon I. stupně, která dala škole novou tvář. 1. 8. 2000 byl novým ředitelem školy jmenován Mgr. Antonín Scheichl. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce venkovního sportovního areálu v rámci které bylo vybudováno venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem. 1. 1. 2007 se novým ředitelem školy stal Mgr. Luboš Staněk. Škola patří stále mezi nejmladší v Českých Budějovicích, vznikla zároveň s novým sídlištěm Máj pro 30000 obyvatel na severozápadním okraji města. Stejně jako sídliště nese škola název Máj, konkrétně Máj I. V roce 2012 a 2013 bylo provedeno kompletní zateplení budovy a výměna oken. Nadále dochází k rekonstrukcím a modernizaci školy - klimatizace učeben přístavby, kompletní rekonstrukce soc. zařízení v budově, nové multimediální učebny s interaktivními tabulemi, zámková dlažba na nádvoří školy, rekonstruované tělocvičny a další.


 

Aktuální úspěchy v soutěžích:

 • Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů pro I. stupeň - družstvo - 4. místo a Milan Šnorek - absolutní vítěz mezi jednotlivci
 • Krajské kolo Atletického čtyřboje družstev - hoši - 3. místo
 • Okresní kolo Atletického čtyřboje družstev - dívky - 3. místo a hoši - 1. místo
 • Republikové finále OVOV v Brně - družstvo 28. místo (44 družstev), mezi jednotlivci Sebastián Novák 24. místo (126 závodníků v kategorii)
 • 1. ročník Akademie Cupu Regionálních fotbalových akademií - 2. místo ZŠ Máj I (12 družstev)
 • Celostátní hodnocení soutěže Matematický klokan "Klokánek" - 3. místo - Hubert Štěpánek
 • Okresní kolo Poháru rozhlasu - 3. místo - družstvo starších žáků
 • Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů - 3. místo v soutěži družstev (starší) a
  Filip Slepička - 3. místo v jednotlivcích (starší)
 • Okresní kolo ve vybíjené dívek - 2. místo
 • Okresní kolo Zeměpisné olympiády - Jan Schmied - 5. místo - úspěšný řešitel
 • Okresní kolo Olympiády z anglického jazyka - Matthew Matašovský - 6. místo
 • Okresní kolo Olympiády z německého jazyka - Jakub Hudeček - 4. místo